REKLAMA

GPW: Podjęcie decyzji o przystąpieniu do projektu utworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego („PCOL”).

2020-11-27 11:50
publikacja
2020-11-27 11:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-27
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Podjęcie decyzji o przystąpieniu do projektu utworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego („PCOL”).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „GPW”) informuje, że w dniu 27 listopada 2020 r. zadeklarowała przystąpienie do projektu utworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego („PCOL”).

Projekt PCOL ma na celu usprawnienie procesów w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rynku transportowego m.in. poprzez utworzenie cyfrowego operatora systemu, którego uczestnikami będą między innymi spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Giełda podejmie się koordynacji działań i udziału w tworzeniu oraz rozwoju platformy do składania zleceń transportowych, dysponując środkami oraz technologią umożliwiającą bezpieczną realizację transakcji i rozliczeń.
Jednocześnie GPW zwraca uwagę, że ewentualny rozwój projektu PCOL będzie wymagał m.in. opracowania modelu biznesowego oraz szczegółowych projekcji finansowych.
Przedsięwzięcie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Piotr Borowski Członek Zarządu
2020-11-27 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki