REKLAMA

GI GROUP POLAND S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GI Group Poland S.A., które odbyło się w dniu 25 listopada 2022 r.

2022-11-25 16:46
publikacja
2022-11-25 16:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_57_2022_-_Zalacznik_nr_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-25
Skrócona nazwa emitenta
GI GROUP POLAND S.A.
Temat
Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GI Group Poland S.A., które odbyło się w dniu 25 listopada 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki GI Group Poland S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym w załączeniu przekazuje treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 listopada 2022 r. („Walne Zgromadzenie”).
Walne Zgromadzenie podjęło:
1) uchwałę nr 1 w sprawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad;

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.
Treść uchwał poddanych pod głosowanie Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący nr 57_2022 - Załącznik nr 1.pdfRaport bieżący nr 57_2022 - Załącznik nr 1.pdf Treść uchwał poddanych pod głosowanie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-25 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu
2022-11-25 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki