REKLAMA

Forteam Investments ma trzecie zabezpieczenie roszczenia przeciwko M. Świtalskiemu dot. Małpki

2020-08-05 15:57
publikacja
2020-08-05 15:57
Forteam Investments ma trzecie zabezpieczenie roszczenia przeciwko M. Świtalskiemu dot. Małpki
Forteam Investments ma trzecie zabezpieczenie roszczenia przeciwko M. Świtalskiemu dot. Małpki
fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił trzeciego zabezpieczenia na roszczenia Forteam Investments wobec Mariusza Świtalskiego. Tym razem chodzi o 45,94% akcji spółki Czerwona Torebka.

Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital, uzyskała trzecie sądowe zabezpieczenie swoich roszczeń. Zostało ono udzielone przez Sąd Okręgowy w Poznaniu przeciwko kontrolowanej przez Mariusza Świtalskiego spółce Druga-Sowiniec Capital sp. z o.o. S.K.A oraz Krzysztofowi Belcarzowi.

Uzyskane przez Forteam zabezpieczenie dotyczy roszczenia o uznanie za bezskuteczne dwóch umów sprzedaży pakietów akcji spółki Czerwona Torebka S.A. (odpowiednio 24 758 600 i 9 707 588 akcji) zawartych w marcu br. pomiędzy funduszem Świtalski FIZ a wymienionymi podmiotami. Zabezpieczenie roszczeń zostało uzyskane przez Forteam w ramach prowadzonego sporu prawnego z Mariuszem Świtalskim, w którym Forteam domaga się od niego i kontrolowanych przez niego spółek zapłaty kwoty ponad 300 mln zł.

W lutym Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Forteam Investments przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu oraz kontrolowanym przez niego spółkom należącym do Sowiniec Group, w wyniku czego ich aktywa zostały zajęte do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie.

Na podstawie uzyskanego zabezpieczenia dokonano kolejnego zajęcia przez Forteam akcji Czerwonej Torebki. Łącznie, na mocy pierwszego (uzyskanego w lutym br.) i trzeciego postanowienia sądu, 48,44% akcji Czerwonej Torebki zostało objętych zabezpieczeniem. Aktualnie 35,5% akcji Czerwonej Torebki zostało zajęte przez komornika, w stosunku do pozostałych 12,94% prowadzone są działania mające do tego doprowadzić.

– Będziemy w pełni korzystać z przyznanych nam przez sąd uprawnień pozwalających na aktywne włączenie się w procesy nadzorcze nad Czerwoną Torebką. Już to robimy, wykonując nasze prawa do ochrony interesów akcjonariuszy oraz ochrony interesów handlowych i aktywów spółki. Podjęte działania obejmują m.in. dogłębną analizę danych historycznych dotyczących wartości i wolumenu obrotów akcjami Czerwonej Torebki. Zamierzamy także skorzystać z naszego prawa do spotkania z Zarządem, który odpowiada za obecną kondycję spółki, aby uzyskać wszystkie istotne informacje i poznać szczegółowe plany dotyczące jej przyszłości. Chcemy również wyrazić nasze obawy dotyczące wątpliwego sposobu zarządzania firmą. Wydaje się, że odbywa się to z korzyścią dla niektórych stron, a nie w sposób wymagany prawem i zgodny z obowiązkami zarządu – powiedział Christopher DeLise, Prezes funduszu Delta.

Obie wspomniane powyżej transakcje miały miejsce w marcu 2020 br., już po pierwszej decyzji Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2020 r., w wyniku której Forteam uzyskał zabezpieczenie jego roszczenia przeciw Mariuszowi Świtalskiemu i kontrolowanym przez niego spółkom z Grupy Sowiniec (z wyjątkiem spółki Druga-Sowiniec). W wyniku tego postanowienia aktywa Mariusza Świtalskiego zostały zajęte do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Wspomniane dwie transakcje sprzedaży akcji pokazują, że Mariusz Świtalski kontynuuje próby zbywania i ukrywania swojego majątku, tak aby utrudnić Forteam zaspokojenie roszczeń.

Uzyskane w lipcu zabezpieczenie jest kolejnym pozytywnym dla Forteam rozstrzygnięciem Sądu. Złożone przez Mariusza Świtalskiego zażalenie na postanowienie z 21 lutego 2020 zostało oddalone przez sąd 25 czerwca br. Ponadto Mariusz Świtalski, również bezskutecznie, starał się o wyłączenie z wszelkich postępowań pomiędzy nim a Forteam wszystkich sędziów pracujących w poznańskich sądach.

W 2015 roku Forteam zakupił od Czerwonej Torebki 100 proc. akcji Małpka, właściciela sieci sklepów Małpka Express. W rozliczeniu transakcji Forteam zbył swój pakiet akcji (16,18 proc.) Czerwonej Torebki. Dodatkowo, Mariusz Świtalski i Sowiniec Group zawarły z Forteam umowę gwarancyjną, która gwarantowała Forteam uzyskanie gwarantowanego zwrotu z inwestycji w Małpkę w przypadku późniejszej odsprzedaży sieci sklepów Małpka Express podmiotowi trzeciemu.

Forteam Investments Ltd. kupił w 2015 roku spółkę Małpka za 362,3 mln zł.

/mz, forteam, pap

Źródło:
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki