FoodCare zapłaci Michalczewskiemu 2,5 mln zł odszkodowania

Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, w którym zobowiązał FoodCare do zapłaty Dariuszowi "Tigerowi" Michalczewskiemu wysokiego odszkodowania w wysokości około 2,5 miliona zł za bezprawne korzystanie przez tę firmę z oznaczenia "Tiger" po rozwiązaniu umowy licencyjnej  tj. od października 2010 r. Jak podał w uzasadnieniu Sąd – doszło do naruszenia dóbr osobistych Michalczewskiego i było to działanie bezprawne ze strony FoodCare.

FoodCare zapłaci Michalczewskiemu 2,5 mln zł odszkodowania
FoodCare zapłaci Michalczewskiemu 2,5 mln zł odszkodowania

Sąd Okręgowy w Krakowie po trzech latach procesu wydał wyrok, w którym zobowiązał firmę FoodCare do zapłaty Dariuszowi Michalczewskiemu odszkodowania w wysokości około 2,5 miliona zł za bezprawne korzystanie przez tę firmę z oznaczenia "Tiger" po rozwiązaniu umowy licencyjnej. W październiku 2010 r. Fundacja Równe Szanse została zmuszona do rozwiązania łączącej obie strony umowy w wyniku zaprzestania płacenia należnej prowizji przez FoodCare. Pomimo rozwiązania umowy i prawomocnych zakazów sądowych, a co za tym idzie – braku jakichkolwiek podstaw prawnych do korzystania z oznaczenia "Tiger" przez FoodCare – spółka ta nadal produkowała, sprzedawała i reklamowała napoje energetyczne z oznaczeniem "Tiger". Jak podał w uzasadnieniu Sąd – doszło do naruszenia dóbr osobistych Dariusza Tiger Michalczewskiego i było to działanie bezprawne ze strony FoodCare.

- Cieszę się, bo to następny korzystny dla mnie wyrok sądowy. Sąd zobowiązał FoodCare do zapłaty kolejnego wysokiego odszkodowania na moją rzecz. Co bardzo ważne liczy się fakt dostrzeżenia  ponownie przez sąd nieuczciwych działań firmy. Co do wysokości odszkodowania – będę rozważał odwołanie od tego wyroku, ponieważ uważam, że korzyści odniesione z naruszenia moich dóbr osobistych przez FoodCare były zdecydowanie większe. Kara powinna być dotkliwa, aby w przyszłości firma pana Wiesława Włodarskiego naprawdę się zastanowiła, czy warto, jeśli będzie chciała kogoś następnego oszukać - mówi Michalczewski.

Jest to już kolejny wyrok Sądu nakazujący FoodCare zapłatę pieniędzy na rzecz Michalczewskiego i Fundacji. Pierwszy pozew przeciwko firmie FoodCare złożyła Fundacja Równe Szanse Dariusza "Tigera" Michalczewskiego. W dniu 12 listopada 2014 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał ostateczny wyrok, w którym zobowiązał firmę FoodCare do zapłaty na rzecz Fundacji kwoty ponad 15 milionów zł z tytułu m.in. zaległego wynagrodzenia z umowy promocyjnej wraz z odsetkami i kosztami. Było to jedno z najważniejszych rozstrzygnięć w tej sprawie, jednocześnie potwierdzające, że to firma FoodCare złamała łączącą strony umowę.

Ponadto Sąd w Gdańsku nałożył na FoodCare obowiązek udzielenia informacji niezbędnych do dochodzenia odszkodowania, który do dziś nie został w pełni wykonany. Jest on egzekwowany przed sądami krakowskimi w drodze licznych wniosków i postanowień. Dotąd FoodCare zapłacił tylko z tego tytułu Fundacji ok. 200 tysięcy zł, a grozi mu zapłacenie nawet ponad 4 miliony zł.

Sprawa rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy to Fundacja „Równe Szanse” Dariusza "Tigera" Michalczewskiego rozwiązała umowę promocyjną z firmą Foodcare wskutek czego wygasły wszelkie uprawnienia tej spółki do korzystania z oznaczenia "Tiger" oraz dóbr osobistych i majątkowych boksera. Umowa kompleksowo regulowała zasady korzystania przez spółkę FoodCare z oznaczeń "Tiger" należących do Michalczewskiego, tj. m.in. jego pseudonimu sportowego TIGER, znaków towarowych słownych i słowno-graficznych zarejestrowanych na jego rzecz, a także jego wizerunku.Zgodnie z umową dobra te mogły być wykorzystywane przez spółkę Wiesława Włodarskiego w czasie trwania umowy wyłącznie za wynagrodzeniem i na zasadach określonych w kontrakcie. Umowa została zawarta na czas określony na okres 50 lat z opcją przedłużenia na 100 lat. W oparciu o umowę spółka FoodCare rozpoczęła produkcję i sprzedaż napojów z oznaczeniem "Tiger".

W 2010 roku firma z Zabierzowa odmówiła zapłaty należnego Fundacji wynagrodzenia, pomimo utrzymywania sprzedaży napojów z oznaczeniem "Tiger" i pomimo wiążącej nadal obie strony umowy. Stało się to głównym powodem do rozwiązania umowy przez Fundację z firmą FoodCare w trybie natychmiastowym, co spowodowało, że wygasły wszelkie uprawnienia spółki do korzystania z oznaczenia "Tiger" oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego. Nowym licencjobiorcą został Maspex, który uzyskał wyłączną licencję do używania oznaczenia "Tiger" i wykorzystania wizerunku oraz pseudonimu Michalczewskiego w promocji produktów spożywczych.

Stanowisko FoodCare wobec częściowego uwzględnienia powództwa Dariusza Michalczewskiego

FoodCare Sp. z o.o. informuje, że w sprawie z powództwa Dariusza Michalczewskiego FoodCare o zapłatę tytułem naprawienia rzekomej szkody wyrządzonej poprzez wykorzystanie słowa „tiger” w oznaczeniu/nazwie produktu „Tiger Energy Drink”, wyrokiem z dnia 12 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził jedynie 11% żądanej przez Dariusza Michalczewskiego kwoty, w 89% oddalając zgłoszone roszczenia (sąd przyznał byłemu bokserowi 2.401.961,37 zł z ogółem dochodzonej kwoty 21.765.310,48 zł). Sąd uwzględnił powództwo byłego boksera tylko w nieznacznym zakresie, uznając, że formuła odszkodowania zaproponowana przez powoda jest błędna pod każdym względem.

Zdaniem FoodCare Sp. z o.o. również takie częściowe uwzględnienie roszczeń byłego boksera jest błędne. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku spółka z dużym prawdopodobieństwem skorzysta z prawa do apelacji.

Według oceny zespołu prawnego FoodCare, wszelkie działania spółki na rynku napojów energetycznych, które miały miejsce po rozwiązaniu w październiku 2010 r. umowy promocyjnej przez Dariusza Michalczewskiego, były zgodne z prawem. FoodCare posługiwał się bowiem słowem „tiger” w oznaczeniu produktu „Tiger Energy Drink” (jako elementem jego nazwy) na podstawie własnych uprawnień wynikających z faktu pierwszeństwa faktycznego używania tej nazwy jak i z faktu rejestracji znaków towarowych, czego Sąd nie uwzględnił. Zakres umowy pomiędzy FoodCare Dariuszem Michalczewskim obejmował zasadniczo tylko wykorzystanie wizerunku boksera do celów promocyjnych. Współpraca FoodCare z Dariuszem Michalczewskim została zakończona w 2010 roku. Użycie słowa "tiger" bez jednoczesnego udziału wizerunku Dariusza Michalczewskiego nie mogło działać na szkodę byłego boksera. Poprzednie orzeczenie Sądu Okręgowego w Krakowie zasądzające świadczenie pieniężne na rzecz Fundacji Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” dotyczyło zaś rozliczenia wynagrodzenia z okresu obowiązywania umowy.

Należy pamiętać, że twórcą marki „Tiger Energy Drink” i autorem jej komercyjnego sukcesu jest FoodCare. Dariusz Michalczewski został zaproszony do współpracy w charakterze ambasadora produktu w 2003 roku. Powodem tej decyzji była m.in. zbieżność jego przydomka sportowego (Tygrys – Tiger) z nazwą napoju, odwołującą się do gatunku silnego, energicznego zwierzęcia celem stworzenia kontrastu do symbolu konkurencji (tj. byka).

Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 5 ~Karllos

jedni warci drugich... jedni produkują to trujące g... drugi je raklamował i firmował swoim nazwiskiem.... dla kasy to by oni własne rodziny tym poili wiadrami ... byle kasa by płyneła

! Odpowiedz
1 1 ~polskibyk

Oj mocno po tym pustym łbie musiał dostawać.

! Odpowiedz
2 16 ~cccc

To będzie biedaka w końcu stać na zapłacenie alimentów.
Bo zdaje się że ten biedaczek nic nie ma i nie może płacić swoich zobowiązań, ale jego fundacja jako osoba prawna która nie reguluje prywatnych zobowiązań posiada jego cały majątek.
Taki k_rwa mistrz

! Odpowiedz
1 1 ~polskibyk

Mistrz? a z kim on niby takim walczył? Z Maske nigdy nie chcial bo wiedzial ze dostał by manto.
Mistrz. hehehe

! Odpowiedz
1 10 ~1234

tylko idoici pija tens yf i ogoleni "eenrgetcyzne-chemiczne" gowno!!!!!!!

! Odpowiedz
8 8 ~leo

naucz się pisać, lub przestań pić

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne