REKLAMA

FLUID S.A.: Wskazanie podmiotów uprawnionych do objęcia akcji Emitenta - Informacja poufna

2018-01-25 20:57
publikacja
2018-01-25 20:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-25
Skrócona nazwa emitenta
FLUID S.A.
Temat
Wskazanie podmiotów uprawnionych do objęcia akcji Emitenta - Informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 25 stycznia 2018 r. Spółka została powiadomiona, iż w ramach wykonania uprawnienia wynikającego z umowy inwestycyjnej datowanej na dzień 26 kwietnia 2016r. zawartej pomiędzy Emitentem a podmiotem prawa polskiego (o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2016 z dnia 28.04.2016), podmiot ten zdecydował się wskazać inwestorów gotowych objąć akcje Emitenta w ramach kapitału docelowego Spółki. Jednym z podmiotów uprawnionych do objęcia akcji jest Jan Gładki – Prezes Zarządu Emitenta.

Łączna ilość akcji, które mają zostać objęte w ramach kapitału docelowego Spółki została określona na liczbę 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji, przy czym cena emisyjna została ustalona na kwotę 1,00 złotych za każdą akcję. Ze wskazanej liczby akcji 1.500.000 akcji, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji przypadać będzie na rzecz Jana Gładkiego – Prezesa Zarządu Spółki. Objęcie akcji ma nastąpić za wkład pieniężny, przy czym w odniesieniu do osoby Jana Gładkiego, wniesienie wkładu ma nastąpić w drodze kompensaty wzajemnych wierzytelności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-25 Jan Gładki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki