0,1000 zł
-4,76% -0,0050 zł
FLUID SA (FLD)

Akcjonariat - FLUID

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 998 604 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 39 986 040 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 356 041
Liczba głosów na WZA: 39 986 040 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25,90%
Kapitał akcyjny: 39 986 040,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 356 041
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25,90%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 74,10%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gubała Robert 5 076 000 (12,69%) 5 076 000 (12,69%) 2017-02-24 FMO, BL5
Jarzyński Ryszard 3 280 041 (8,20%) 3 280 041 (8,20%) 2016-01-26 -
GTF FIZAN 2 000 000 (5,00%) 2 000 000 (5,00%) 2018-05-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-11-08 13 232 410
0,00
1,00 0,00 13 232 410
13 232 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-22
seria B - akcje założycielskie 2010-11-08 1 463 630
0,00
1,00 0,00 14 696 040
14 696 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-22
seria C - subskrypcja prywatna 2011-01-18 7 300 000
10 001 000,00
1,00 1,37 21 996 040
21 996 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-18
seria D - Fundusz Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. 2013-04-10 10 000 000
10 000 000,00
1,00 1,00 31 996 040
31 996 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-25
seria E1 - subskrypcja prywatna 2017-03-23 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 32 996 040
32 996 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-19
seria E2 - subskrypcja prywatna 2018-01-25 1 500 000
1 500 000,00
1,00 1,00 34 496 040
34 496 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-26
seria E3 - subskrypcja prywatna 2018-01-31 5 000 000
5 000 000,00
1,00 1,00 39 496 040
39 496 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-12
seria E4 - subskrypcja prywatna 2018-07-24 490 000
490 000,00
1,00 1,00 39 986 040
39 986 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Gładki Jan 1 554 399 (-333 931) 3,94 (-1,70) 1 554 399 (-333 931) 3,94 (-1,70) 2018-08-30
Ogółem 39 496 040 (6 000 000) 0 39 496 040 (6 000 000) 0 2018-07-12
Lincoln Electric Bester SA 2 000 000 5,06 2 000 000 5,06 2018-05-25
GTF FIZAN 2 000 000 5,97 2 000 000 5,97 2018-05-25
Gładki Jan 1 888 330 5,64 (0,86) 1 888 330 5,64 (0,86) 2018-05-17
Gładki Jan 1 888 330 (378 330) 4,78 (0,20) 1 888 330 (378 330) 4,78 (0,20) 2018-05-17
Ogółem 33 496 040 (500 000) 0 33 496 040 (500 000) 0 2018-04-26
Gładki Jan 1 510 000 (-290 000) 4,58 (-1,05) 1 510 000 (-290 000) 4,58 (-1,05) 2017-06-29
Ogółem 32 996 040 (1 000 000) 0 32 996 040 (1 000 000) 0 2017-05-19
Gubała Robert 5 076 000 15,38 (0,23) 5 076 000 15,38 (0,23) 2017-02-24
Gubała Robert 5 076 000 15,15 (2,30) 5 076 000 15,15 (2,30) 2017-02-24
Gubała Robert 5 076 000 12,85 (-3,01) 5 076 000 12,85 (-3,01) 2017-02-24
Gubała Robert 5 076 000 (-620 658) 15,86 (-1,94) 5 076 000 (-620 658) 15,86 (-1,94) 2017-02-24
Gładki Jan 1 800 000 5,63 (0,17) 1 800 000 5,63 (0,17) 2017-02-24
Gładki Jan 1 800 000 (-1 965 743) 5,46 (-6,31) 1 800 000 (-1 965 743) 5,46 (-6,31) 2017-02-24
Black Fox FX sp. z o.o. 0 (-1 600 000) 0,00 (-5,00) 0 (-1 600 000) 0,00 (-5,00) 2017-02-24
Gładki Jan wraz z Marzeną Gładką i Łukaszem Gładkim; WZA 3 765 743 (-1 082 257) 11,77 (-3,38) 3 765 743 (-1 082 257) 11,77 (-3,38) 2016-05-15
Jarzyński Ryszard 3 280 041 10,25 (0,31) 3 280 041 10,25 (0,31) 2016-01-26
Jarzyński Ryszard 3 280 041 9,94 (0,15) 3 280 041 9,94 (0,15) 2016-01-26
Jarzyński Ryszard 3 280 041 9,79 (1,49) 3 280 041 9,79 (1,49) 2016-01-26
Jarzyński Ryszard 3 280 041 (641 041) 8,30 (0,06) 3 280 041 (641 041) 8,30 (0,06) 2016-01-26
Gładki Jan wraz z Marzaną Gładką i Łukaszem Gładkim; WZA 4 848 000 15,15 (0,15) 4 848 000 15,15 (0,15) 2016-01-14
Gładki Jan wraz z Marzeną Gładką i Łukaszem Gładkim; WZA 4 848 000 (1 965 743) 15,00 (5,99) 4 848 000 (1 965 743) 15,00 (5,99) 2016-01-14
Gładki Jan 2 882 257 (-265 743) 9,01 (-0,82) 2 882 257 (-265 743) 9,01 (-0,82) 2015-12-30
Gładki Jan 3 148 000 (-352 000) 9,83 (-1,10) 3 148 000 (-352 000) 9,83 (-1,10) 2015-11-18
Gładki Jan WZA 3 500 000 (1 611 670) 10,93 (10,93) 3 500 000 10,93 (10,93) 2015-08-19
Gubała Robert 5 696 658 17,80 5 696 658 17,80 2015-04-16
Jarzyński Ryszard 2 639 000 8,24 2 639 000 8,24 2014-12-30
Bieniek Zbigniew 1 450 042 (-1 740 000) 4,53 (-5,44) 1 450 042 (-1 740 000) 4,53 (-5,44) 2014-12-30
Fluid - Kooperacja sp. z o.o. 0 (-14 696 040) 0,00 (-45,00) 0 (-14 696 040) 0,00 (-45,00) 2014-09-11
Bieniek Zbigniew 3 190 042 9,97 3 190 042 9,97 2014-06-18
Fundusz Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. wraz z Black Fox FX sp. z o.o. 8 600 000 (4 800 000) 26,87 (14,99) 8 600 000 (4 800 000) 26,87 (14,99) 2014-05-15
Fundusz Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. 3 800 000 11,88 (0,36) 3 800 000 11,88 (0,36) 2014-05-12
Fundusz Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. 3 800 000 11,52 (0,18) 3 800 000 11,52 (0,18) 2014-05-12
Fundusz Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. 3 800 000 11,34 (1,72) 3 800 000 11,34 (1,72) 2014-05-12
Fundusz Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. 3 800 000 (-6 300 000) 9,62 (-21,94) 3 800 000 (-6 300 000) 9,62 (-21,94) 2014-05-12
Black Fox FX sp. z o.o. 1 600 000 (100 000) 5,00 (0,31) 1 600 000 (100 000) 5,00 (0,31) 2014-04-17
Fundusz Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. wraz z Black Fox Multi Asset sp. z o.o. i Black Fox FX sp. z o.o. 10 100 000 (3 100 000) 31,56 (10,56) 10 100 000 (3 100 000) 31,56 (10,56) 2014-04-03
Fundusz Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. 7 000 000 21,00 (-0,87) 7 000 000 21,00 (-0,87) 2014-02-18
Fundusz Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. 7 000 000 (-3 000 000) 21,87 (-9,38) 7 000 000 (-3 000 000) 21,87 (-9,38) 2014-02-18
Fundusz Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. wraz z Black Fox Multi Asset sp. z o.o. i Black Fox FX sp. z o.o. 10 000 000 31,25 (31,25) 10 000 000 31,25 (31,25) 2014-02-18
Black Fox Multi Asset sp. z o.o. 1 500 000 4,69 1 500 000 4,69 2014-02-18
Black Fox FX sp. z o.o. 1 500 000 4,69 1 500 000 4,69 2014-02-18
Fundusz Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. 0 (-10 000 000) 0,00 (-31,25) 0 (-10 000 000) 0,00 (-31,25) 2014-02-10
Ogółem 31 996 040 (10 000 000) 0 31 996 040 (10 000 000) 0 2013-10-25
Fundusz Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. 10 000 000 31,25 10 000 000 31,25 2013-10-25
Fluid - Kooperacja sp. z o.o. 14 696 040 45,00 (-0,93) 14 696 040 45,00 (-0,93) 2013-10-25
Fluid - Kooperacja sp. z o.o. 14 696 040 45,93 (-20,88) 14 696 040 45,93 (-20,88) 2013-10-25
Fluid - Kooperacja sp. z o.o. 14 696 040 66,81 (20,88) 14 696 040 66,81 (20,88) 2011-03-31
Fluid - Kooperacja sp. z o.o. 14 696 040 45,93 14 696 040 45,93 2011-03-31
Ogółem 21 996 040 0 21 996 040 0 2011-03-18
Gładki Jan 1 888 330 0,00 0 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.