REKLAMA

FINTECH S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2021-09-05 21:24
publikacja
2021-09-05 21:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_o_zbyciu_akcji_WRosiak.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-05
Skrócona nazwa emitenta
FINTECH S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki FintechS.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent" lub "Spółka"_, działając na podstawie art. art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 3 września 2021 roku powziął informację o wpłynięciu do siedziby Spółki zawiadomienia od Pana Wojciecha Rosiaka o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o zbyciu akcji_WRosiak.pdfZawiadomienie o zbyciu akcji_WRosiak.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-05 Kamil Wawruch Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki