REKLAMA

FEMTECH: Zarejestrowanie zmian statutu

2022-01-17 11:20
publikacja
2022-01-17 11:20
Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17.01.2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 13.01.2022 r. zmian Statutu, o których Emitent informował w raporcie EBI 72/2021. W związku z wydanym postanowieniem dotyczącym wysokości kapitału zakładowego zmianie uległ § 6 Statutu Spółki.

Stare brzmienie § 6 Statutu:
„§6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.132.636,00 zł (osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:
a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.
d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.”

Nowe brzmienie § Statutu:
㤠6
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.632.636 zł (słownie: osiem milionów sześć trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:
a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa (1.428.572) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każda akcję,
e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.”

Emitent przesyła również w załączeniu tekst jednolity Statut.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki