0,9650 zł
-1,03% -0,0100 zł
Femion Technology SA (FEM)

Wyniki finansowe - FEMTECH			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 195 971 932 1 197
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 269 -710 -986 -712
Zysk (strata) brutto (tys.) -923 -809 -1 024 -760
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 480 -783 -1 003 -752
Amortyzacja (tys.) -93 277 264 262
EBITDA (tys.) -1 362 -433 -722 -450
Aktywa (tys.) 26 258 20 036 19 344 18 551
Kapitał własny (tys.)* -2 507 115 -898 2 520
Liczba akcji (tys. szt.) 18 098,606 19 598,606 22 330,398 22 330,398
Zysk na akcję (zł) -0,082 -0,040 -0,045 -0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,138 0,006 -0,040 0,113
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.