1,7300 zł
-1,14% -0,0200 zł
Femion Technology SA (FEM)

Akcjonariat - FEMTECH

Dane ogólne

Kapitalizacja: 29 868 920,56 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 17 265 272 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 437 248
Liczba głosów na WZA: 17 265 272 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,04%
Kapitał akcyjny: 8 632 636,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 437 248
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,04%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,96%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Olejarz Jarosław 7 238 192 (41,92%) 7 238 192 (41,92%) 2022-02-15 -
JR Holding ASI SA 3 398 391 (19,68%) 3 398 391 (19,68%) 2022-02-15 MDP, SNG, AVE
Millennials Venture Capital ASI SA 1 800 665 (10,42%) 1 800 665 (10,42%) 2021-07-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-12-29 200 000
0,50 200 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-08
seria B - BJT SA R.L., AGU SA R.L. 2011-04-14 11 800 000
0,50 12 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-11
2011-09-02
seria C - subskrypcja prywatna 2011-04-14 3 000 000
0,50 15 000 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-02
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-12-10 -110 500
0,50 14 889 500
7 444 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-26
2016-06-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-02-17 -52 800
0,50 14 836 700
7 418 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-21
połączenie z SMS Invest sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-06-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-05-27
zmiana firmy z SMS Kredyt Holding SA na Femion Technology SA 2021-04-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-09
seria D - kapitał docelowy 2021-07-08 1 428 572
1 000 000,40
0,50 0,70 16 265 272
8 132 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-29
seria E - subskrypcja prywatna 2021-09-20 1 000 000
1 500 000,00
0,50 1,50 17 265 272
8 632 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-01-13
seria F - kapitał docelowy 2022-04-15 3 500 000
6 300 000,00
0,50 1,80
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uchmanowicz Agata 106 929 (-962 363) 0,62 (-5,95) 106 929 (-962 363) 0,62 (-5,95) 2022-02-14
Tchórzewski Janusz 281 128 (-2 475 139) 1,63 (-15,32) 281 128 (-2 475 139) 1,63 (-15,32) 2022-02-14
Olejarz Jarosław 9 739 011 (3 437 502) 56,41 (19,91) 9 739 011 (3 437 502) 56,41 (19,91) 2022-02-14
JR Holding ASI SA 1 256 717 7,28 1 256 717 7,28 2022-01-13
Uchmanowicz Agata 1 069 292 (-2 076 841) 6,57 (-14,40) 1 069 292 (-2 076 841) 6,57 (-14,40) 2021-10-07
Olejarz Jarosław 6 301 509 (2 076 841) 36,50 (10,53) 6 301 509 (5 879 043) 36,50 (33,90) 2021-10-07
Tchórzewski Janusz 2 756 267 (-4 686 748) 16,95 (-33,22) 2 756 267 (-4 686 748) 16,95 (-33,22) 2021-09-28
Olejarz Jarosław 4 224 668 25,97 422 466 2,60 2021-09-28
Millennials Venture Capital ASI SA 1 800 665 11,07 1 800 665 11,07 2021-07-29
Tchórzewski Janusz 7 443 015 50,17 (4,41) 7 443 015 50,17 (4,41) 2021-07-26
Tchórzewski Janusz 7 443 015 45,76 (45,76) 7 443 015 45,76 (45,76) 2021-07-26
Femion Technology SA 0 (-52 800) 0,00 (-0,35) 0 (-52 800) 0,00 2017-03-21
Femion Technology SA 52 800 (3 950) 0,35 (0,02) 52 800 (3 950) 0,00 2016-12-09
Femion Technology SA 48 850 (4 900) 0,33 (0,03) 48 850 (4 900) 0,00 2016-12-02
Femion Technology SA 43 950 (2 765) 0,30 (0,02) 43 950 (2 765) 0,00 2016-11-25
Femion Technology SA 41 185 (3 050) 0,28 (0,02) 41 185 (3 050) 0,00 2016-11-18
Femion Technology SA 38 135 (4 207) 0,26 (0,03) 38 135 (8 412) 0,00 2016-10-05
Femion Technology SA 33 928 (4 205) 0,23 (0,03) 29 723 0,00 2016-09-28
Femion Technology SA 29 723 (4 723) 0,20 (0,03) 29 723 (4 723) 0,00 2016-09-23
Femion Technology SA 25 000 (7 800) 0,17 (0,05) 25 000 (7 800) 0,00 2016-09-16
Femion Technology SA 17 200 (7 908) 0,12 (0,06) 17 200 (7 908) 0,00 2016-09-09
Femion Technology SA 9 292 0,06 (0,06) 9 292 0,00 2016-09-02
Femion Technology SA 0 (-110 500) 0,00 (-0,73) 0 (-110 500) 0,00 2016-04-26
Femion Technology SA 110 500 (2 000) 0,73 (0,01) 110 500 (2 000) 0,00 2015-08-24
Femion Technology SA 108 500 (3 750) 0,72 (0,03) 108 500 (3 750) 0,00 2015-08-13
Femion Technology SA 104 750 (150) 0,69 104 750 (150) 0,00 2015-07-14
Femion Technology SA 104 600 (350) 0,69 104 600 (350) 0,00 2015-07-07
Femion Technology SA 104 250 (550) 0,69 104 250 (550) 0,00 2015-06-23
Femion Technology SA 103 700 (1 050) 0,69 (0,01) 103 700 (1 050) 0,00 2015-06-19
Femion Technology SA 102 650 (1 250) 0,68 (0,01) 102 650 (1 250) 0,00 2015-06-12
Femion Technology SA 101 400 (400) 0,67 101 400 (400) 0,00 2015-06-02
Femion Technology SA 101 000 (750) 0,67 (0,01) 101 000 (750) 0,00 2015-05-29
Femion Technology SA 100 250 (500) 0,66 100 250 (500) 0,00 2015-05-22
Femion Technology SA 99 750 (200) 0,66 99 750 (200) 0,00 2015-04-14
Femion Technology SA 99 550 (550) 0,66 (0,01) 99 550 (550) 0,00 2015-04-10
Femion Technology SA 99 000 (750) 0,65 99 000 (750) 0,00 2015-04-02
Femion Technology SA 98 250 (2 750) 0,65 (0,02) 98 250 (2 750) 0,00 2015-02-02
Femion Technology SA 95 500 (6 000) 0,63 (0,04) 95 500 (6 000) 0,00 2015-01-23
Femion Technology SA 89 500 (8 000) 0,59 (0,05) 89 500 (8 000) 0,00 2015-01-16
Femion Technology SA 81 500 (7 000) 0,54 (0,05) 81 500 (7 000) 0,00 2015-01-08
Femion Technology SA 74 500 (12 920) 0,49 (0,08) 74 500 (12 920) 0,00 2014-12-19
Femion Technology SA 61 580 (14 830) 0,41 (0,10) 61 580 (14 830) 0,00 2014-12-12
Femion Technology SA 46 750 (13 250) 0,31 (0,09) 46 750 (13 250) 0,00 2014-12-05
Femion Technology SA 33 500 (15 500) 0,22 (0,11) 33 500 (15 500) 0,00 2014-11-28
Femion Technology SA 18 000 (9 000) 0,11 (0,06) 18 000 (9 000) 0,00 2014-11-21
Femion Technology SA 9 000 0,05 9 000 0,00 2014-11-21
Uchmanowicz Agata 3 146 133 20,97 (-0,16) 3 146 133 20,97 (-0,16) 2014-07-23
Uchmanowicz Agata 3 146 133 21,13 (-0,08) 3 146 133 21,13 (-0,08) 2014-07-23
Uchmanowicz Agata 3 146 133 21,21 (1,87) 3 146 133 21,21 (1,87) 2014-07-23
Uchmanowicz Agata 3 146 133 (2 993 952) 19,34 (18,33) 3 146 133 (2 993 952) 19,34 (18,33) 2014-07-23
Uchmanowicz Agata 152 181 (-3 146 133) 1,01 (-20,97) 152 181 (-3 146 133) 1,01 (-20,97) 2014-07-23
Tchórzewski Janusz poprzez BJT S.a r.l. 0 (-8 091 664) 0,00 (-53,94) 0 (-8 091 664) 0,00 (-53,94) 2014-07-23
Tchórzewski Janusz 8 091 664 53,94 (-0,40) 8 091 664 53,94 (-0,40) 2014-07-23
Tchórzewski Janusz 8 091 664 54,34 (-0,20) 8 091 664 54,34 (-0,20) 2014-07-23
Tchórzewski Janusz 8 091 664 54,54 (0,60) 8 091 664 54,54 (0,60) 2014-07-23
Tokarek Marcin 230 510 (-12 389) 1,53 (-0,08) 230 510 (-12 389) 1,53 (-0,08) 2013-09-19
Stanioch Michał 80 966 0,53 80 966 0,53 2013-09-13
Uchmanowicz Agata poprzez AGU S.a r.l. 3 298 314 (-80 966) 21,98 (-0,54) 3 298 314 (-80 966) 21,98 (-0,54) 2013-09-12
Tokarek Marcin 242 899 1,61 242 899 1,61 2013-09-12
Tchórzewski Janusz poprzez BJT S.a r.l. 8 091 664 (-529 056) 53,94 (-3,53) 8 091 664 (-529 056) 53,94 (-3,53) 2013-09-12
Uchmanowicz Agata poprzez AGU S.a r.l. 3 379 280 (80) 22,52 3 379 280 (80) 22,52 2012-03-31
Tchórzewski Janusz poprzez BJT S.a r.l. 8 620 720 (-80) 57,47 8 620 720 (-80) 57,47 2012-03-31
Uchmanowicz Agata poprzez AGU S.a r.l. 3 379 200 (144 096) 22,52 (0,96) 3 379 200 (144 096) 22,52 (0,96) 2011-09-30
Tchórzewski Janusz poprzez BJT S.a r.l. 8 620 800 (384 904) 57,47 (2,57) 8 620 800 (384 904) 57,47 (2,57) 2011-09-30
Uchmanowicz Agata poprzez AGU S.a r.l. 3 235 104 21,56 3 235 104 21,56 2011-06-29
Tchórzewski Janusz poprzez BJT S.a r.l. 8 235 896 54,90 8 235 896 54,90 2011-06-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2018-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2017-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.