1,6500 zł
-8,08% -0,1450 zł
Femion Technology SA (FEM)

Komunikaty spółki - FEMTECH

Zawarcie aneksów do umów pożyczek wydłużające okres spłaty
Cofnięcie wniosku do KNF przez spółkę zależną
Dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego
Notyfikacja podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Zakończenie subskrypcji akcji serii F
Zawarcie umowy subskrypcji i zakończenie emisji akcji serii F
Przedłużenie terminu zawarcia umowy ramowej w zakresie odkupu wierzytelności BNPL
Częściowy wykup obligacji AO
Zawarcie umowy przyrzeczonej i nabycie udziałów w spółce Payment Technology Sp. z o. o.
Zawarcie aneksu do warunkowej przedwstepnej umowy sprzedaży udziałów w spółce
Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 13 czerwca 2022 r.
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad ZWZ Femion Technology S.A.
Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego
Zawarcie umowy objęcia akcji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.