REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie aneksów do umów

2022-12-30 17:16
publikacja
2022-12-30 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-30
Skrócona nazwa emitenta
FEMION TECHNOLOGY S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu 44/2022 z dnia 08.11.2022 r. oraz raportów 48/2022, 49/2022 z dnia 22.11.2022 r. dotyczących zawarcia dokumentu Term Sheet oraz umowy sprzedaży akcji Emitenta i aneksu do umowy nabycia udziałów spółki Payment Technology sp. z o.o. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia 2022 r. zostały zawarte aneksy do powyższych dokumentów, wprowadzające następujące zmiany:
1. Dokument Term Sheet oraz umowa sprzedaży akcji Emitenta:
Strony ustaliły, że wskazanie subskrybenta do objęcia akcji serii G nastąpi do 31.12.2022 r., a objęcie akcji serii G nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 r., zgodnie z podjęta uchwała o emisji akcji serii G. Dodatkowo ustalone zostało, że Przemysław Kral i Bartosz Weyna złożą, do dnia 31 stycznia 2023 r., oświadczenia o zwolnieniu z długu Emitenta, wynikającego z zawartej umowy nabycia udziałów spółki Payment Technology sp. z o.o.
2. Umowa nabycia udziałów Payment Technology sp. z o.o.
Strony zawarły Aneks nr 7, zgodnie z którym strony odroczyły spłatę zobowiązań Emitenta wynikających z Umowy Sprzedaży Udziałów, która nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 roku.
Pozostałe warunki zawartych umów pozostają bez zmiany.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-30 Jarosław Olejarz Prezes Zarządu Jarosław Olejarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki