REKLAMA

FAMUR S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży portfela projektów farm słonecznych przez spółkę zależną Emitenta – aktualizacja informacji

2022-10-28 14:37
publikacja
2022-10-28 14:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-28
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży portfela projektów farm słonecznych przez spółkę zależną Emitenta – aktualizacja informacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent"), przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, otrzymał od Projekt Solartechnik Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Sprzedający"), podmiotu zależnego od Grupy FAMUR ("FAMUR"), podpisany z dniem 27 października 2022 r., w późnych godzinach wieczornych, aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży portfela projektów farm słonecznych („Aneks”).

Na mocy Aneksu, Sprzedający i ALT POL HC 01 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. spółka działająca poprzednio pod nazwą: Spoleto sp. z o.o. oraz drugi kupujący Solis Bond Company Designated Activity Company z siedzibą w Dublinie, obie jako spółki celowe w 100% zależne od Alternus Energy Group Plc (zwani dalej łącznie "Kupującymi") postanowili, że Transakcja, rozumiana jako nabycie 100% udziałów w 32 Spółkach Projektowych posiadających portfel projektów farm słonecznych o mocy 184 MW, zostanie zrealizowana w dwóch etapach.

Pierwszy etap, obejmujący część projektów o łącznej mocy 65 MW, zostanie zrealizowany dnia 15 listopada 2022 r. Drugi obejmujący część projektów o łącznej mocy 119 MW, zostanie zrealizowany dnia 6 grudnia 2022 r.

Emitent informuje także, że spełnił warunek oddania do użytkowania minimum 45 MW projektów pozwalający na przystąpienie do zamknięcia transakcji.

Przedmiotowe zmiany wprowadzone przez Strony nie mają wpływu na łączną wartość Transakcji. Inne istotne warunki Umowy pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-28 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2022-10-28 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki