REKLAMA

FAMUR S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu

2022-12-13 20:28
publikacja
2022-12-13 20:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-13
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. (dalej: "Emitent" "Spółka") działając na podstawie § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie") informuje, że w dniu 13 grudnia 2022 r. Pan Ireneusz Kazimierski złożył Spółce rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2022 r.

Powodem rezygnacji jest pełne zaangażowanie w pracę na rzecz Impact Clean Power Technology S.A. z siedzibą w Warszawie - spółce zależnej od FAMUR S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-13 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
2022-12-13 Zdzisław Szypuła Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki