REKLAMA

FAMUR S.A.: Powołanie osoby nadzorującej

2022-12-13 20:19
publikacja
2022-12-13 20:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-13
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Powołanie osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie Akcjonariusza posiadającego pakiet ponad 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. – TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o powołaniu, na podstawie §13 ust. 3 oraz 4 Statutu Spółki, Pana Roberta Rogowskiego do Rady Nadzorczej FAMUR S.A., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r.

Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie oraz Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA).
Od 1998 r. pracuje w obszarze finansów, zarządzania strategicznego i operacyjnego, głównie dla spółek produkcyjnych, notowanych na GPW. Pełnił funkcje zarządcze w firmach: Indykpol S.A. oraz Fabryki Mebli Forte S.A. Od 2014 roku do czasu przejścia do Grupy TDJ zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Rolmex S.A., był też wiceprezesem Wine Taste Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Indykpol Brand Sp. z o.o. Od 2017 r. związany z Grupą TDJ. W latach 2017-2018 członek rad nadzorczych FAMUR S.A. oraz ZAMET S.A. Obecnie pełni funkcję w organach nadzorczych: PGO S.A., FPM S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK” sp. z o.o., TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY sp. z o.o., PME S.A. Pan Robert Rogowski jest członkiem Zarządu TDJ ESTATE sp. z o.o. oraz INVEST TDJ ESTATE sp. z o.o.

Pan Robert Rogowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Robert Rogowski nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-13 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
2022-12-13 Zdzisław Szypuła Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki