REKLAMA

EuroRating nadał CD Projektowi rating na poziomie BBB, perspektywa stabilna

2018-03-19 11:48
publikacja
2018-03-19 11:48
EuroRating nadał CD Projektowi rating na poziomie BBB, perspektywa stabilna
EuroRating nadał CD Projektowi rating na poziomie BBB, perspektywa stabilna
fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

EuroRating nadał spółce CD Projekt niezamówiony rating kredytowy na poziomie BBB, poinformowała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

"Na przyznaną spółce ocenę wiarygodności kredytowej wpływ miała m.in. obecna bardzo dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstwa oraz prowadzona na międzynarodową skalę działalność w dynamicznie rosnącym sektorze gier komputerowych" - czytamy w komunikacie.

Do silnych stron spółki EuroRating zalicza obecną bardzo bezpieczną strukturę finansowania (na koniec III kwartału 2017 r. kapitał własny stanowił niemal 90% sumy pasywów), a także brak konieczności korzystania przez CD Projekt w ciągu pięciu ostatnich lat z długu oprocentowanego. Przy jednoczesnych wysokich w ciągu ostatnich kwartałów wolnych przepływach pieniężnych oraz kumulowaniu przez spółkę coraz wyższego stanu gotówki (która w ciągu ostatnich kwartałów stanowiła ok. 2/3 łącznych aktywów), skutkowało to coraz wyższą ujemną wartością długu oprocentowanego netto, podano również.

Wysoki stan posiadanej przez CD Projekt gotówki oraz niska wartość zobowiązań krótkoterminowych przekładają się także na bardzo wysokie wartości wskaźników płynności finansowej na wszystkich poziomach (w ciągu czterech ostatnich kwartałów gotówka i jej ekwiwalenty aż 6-krotnie przekraczały wartość zobowiązań bieżących).

"Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza także działalność spółki na skalę międzynarodową (produkowane przez CD Projekt gry sprzedawane są niemal na całym świecie) oraz stosowanie na coraz szerszą skalę efektywnego kosztowo modelu dystrybucji gier poprzez kanały elektroniczne" - czytamy dalej.

Przy ocenie ryzyka kredytowego czołowego polskiego producenta gier komputerowych EuroRating bierze jednak pod uwagę fakt, że aktualna bardzo dobra i bezpieczna sytuacja finansowa spółki jest głównie rezultatem ogromnego sukcesu komercyjnego, jaki w 2015 r. odniosła ostatnia duża produkcja CD Projektu – gra "Wiedźmin 3". Ponieważ cykl życia edycji gry komputerowej jest zwykle krótki, należy założyć, że przychody ze sprzedaży (a tym samym wyniki finansowe) będą w najbliższych kwartałach kontynuować rozpoczętą w 2016 r. tendencję spadkową, podano również.

"Bazowanie przez CD Projekt na pojedynczych dużych projektach i związaną z tym bardzo słabą dywersyfikację produktową, skutkującą niską stabilnością wartości uzyskiwanych przychodów i wyników finansowych, EuroRating zalicza do kluczowych czynników ryzyka spółki. Do istotnych parametrów zwiększających ryzyko kredytowe spółki agencja zalicza również (z uwagi na fakt, że ponad 90% przychodów pochodzi z rynków zagranicznych) wysoką wrażliwość wyników finansowych na zmiany kursów walut" - czytamy dalej.

Pozytywny wpływ na bieżącą ocenę ratingową CD Projekt w horyzoncie średnioterminowym mogłoby mieć: ewentualna szybka premiera i duży rynkowy sukces gry "Cyberpunk 2077"; utrzymywanie w kolejnych kwartałach stale bardzo bezpiecznej struktury finansowania i wysokiej płynności finansowej; kontynuacja generowania dodatnich wolnych przepływów pieniężnych; umiarkowane wypłaty dywidend dla akcjonariuszy; zwiększenie dywersyfikacji produktowej, podsumowano.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria Wiedźmin, obecnie trwają prace nad Cyberpunk 2077.

Źródło:
Tematy
Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki