REKLAMA

Elektroniczne Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Komisja senacka za nowelizacją ustawy

2021-05-05 13:12
publikacja
2021-05-05 13:12
Elektroniczne Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Komisja senacka za nowelizacją ustawy
Elektroniczne Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Komisja senacka za nowelizacją ustawy

Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej poparła w środę bez poprawek nowelizację, która przewiduje, że Elektroniczne Karty Dużej Rodziny będą mogły być wyświetlane w aplikacji mObywatel.

Za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 opowiedziało się czterech członków komisji, trzech było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Celem rządowej nowelizacji jest zwiększenie udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny i doprecyzowanie przepisów dotyczących instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Nowela zakłada, że Elektroniczne Karty Dużej Rodziny będą mogły być wyświetlane w aplikacji mObywatel (obecnie osoby mające tradycyjne Karty Dużej Rodziny muszą składać dodatkowy wniosek i wnosić opłatę, jeśli chcą z niej korzystać również w formie elektronicznej). Aplikacja mObywatel umożliwi pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie mającej PESEL i dowód osobisty, a w przypadku dzieci – mLegitymację.

Nowelizacja zwiększa kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty Dużej Rodziny, ponieważ – jak wskazują wnioskodawcy – koszty związane z rozpatrywaniem poszczególnych rodzajów wniosków nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów gmin na realizację tego zadania. Jednocześnie podniesione zostały limity finansowe związane z ustawą o Karcie Dużej Rodziny. Jest to efekt wzrostu kosztów produkcji kart, wynikający z dużej liczby wniosków składanych przez rodziny wielodzietne.

Ponadto w noweli doprecyzowano ogólne wymagania dla personelu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Chodzi o jednoznaczne stwierdzenie, czy dana osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym i czy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

We wniosku o wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dodany został obowiązek podawania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej podmiotu tworzącego tę instytucję opieki.

Zmieniony został również sposób wyboru dziennego opiekuna – konkurs ofert został zastąpiony wskazaniem zasad, jakie muszą być przestrzegane podczas tego wyboru (podobnych jak przy wyborze pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze).

Autorka: Olga Zakolska

Źródło:PAP
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Polityka rodzinna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki