5,3500 zł
71,47% 2,2300 zł
Everest Investments S.A. (EVE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_MSSF_30_09_2019_III_Kwartal_Everest_Invest__skonsolid.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 362 1 034 316 243
II. II. Koszt własny sprzedaży 1 645 1 326 382 312
III. III. Zysk _strata_ na działaności operacyjnej -284 -286 -66 -67
IV. IV. Zysk _strata_ brutto -298 -1 768 -69 -416
V. V. Zysk _strata_ netto -309 -1 745 -72 -410
VI. VI. Zysk _strata_ netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -262 -1 904 -61 -448
VII. VII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 303 049 2 303 049 2 303 049 2 303 049
VIII. VIII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykła przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -0,11 -0,83 -0,03 -0,19
IX. IX. Aktywa trwałe 184 196 42 46
X. X. Aktywa obrotowe 938 930 215 216
XI. XI. Kapitał własny -498 -189 -114 -44
XII. XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej -849 -587 -194 -137
XIII. XIII. Zobowiązania długoterminowe 3 3 1 1
XIV. XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 618 1 312 370 305
XV. XV. Wartość księgowa na akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej -0,37 -0,26 -0,08 -0,06
XVI. XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -667 -277 -155 -65
XVII. XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -68 0 -16
XVIII. XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 388 370 90 87
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF MSSF 30 09 2019 III Kwartał Everest Invest skonsolid.pdfSF MSSF 30 09 2019 III Kwartał Everest Invest skonsolid.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Piotr Sieradzan Prezes Zarządu
2019-11-29 Wojciech Mojżuk Członek Zarzadu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.