REKLAMA

EMC: wyniki finansowe

2020-11-26 07:02
publikacja
2020-11-26 07:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EMC_e_sprawozdanie_Emitent_30.09.2020.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC_Sprawozdanie_finansowe_III_kw_2020.pdf.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC_Sprawozdanie_finansowe_III_kw_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
(dane przekształcone) (dane przekształcone)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 318 754 306 050 71 759 71 032
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 032 898 683 208
III. Zysk (strata) brutto (3 667) (4 217) (826) (979)
IV. Zysk (strata) netto (5 715) (6 260) (1 287) (1 453)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 109 408 14 326 24 630 3 325
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 091) (6 375) (2 047) (1 479)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (84 225) (4 764) (18 961) (1 106)
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 16 092 3 188 3 623 740
IX. Średnioważona liczba akcji (szt.) 22 188 646 13 285 346 22 188 646 13 285 346
X. Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/ EUR (0,2576) (0,4712) (0,0580) (0,1094)
XI. EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 18 395 16 470 4 141 3 823
WYBRANE DANE FINANSOWE
NA DZIEŃ: 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
W TYS.PLN W TYS.PLN W TYS.EUR W TYS.EUR
XII. Aktywa razem 385 972 368 570 85 264 86 549
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 198 484 252 399 43 846 59 269
XIV. Zobowiązania długoterminowe 90 463 166 797 19 984 39 168
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 108 021 85 602 23 863 20 101
XVI. Kapitał własny 187 488 116 171 41 417 27 280
XVII. Kapitał podstawowy 88 755 88 755 19 607 20 842
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 8,4497 8,6177 1,8666 2,0237


ŚREDNIE
KURSY
WYMIANY ZŁOTEGO
W STOSUNKU DO EURO USTALANE PRZEZ NBPkurs
średni
w okresie 01.01.2020 - 30.09.2020 1 EUR = 4,4420 PLNkurs
średni
w
okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 1 EUR = 4,3018 PLNkurs
średni
w
okresie 01.01.2019 - 30.09.2019 1 EUR = 4,3086 PLNkurs
na
koniec okresu 30.09.2020 1 EUR = 4,5268 PLN kurs
na
koniec okresu 31.12.2019
1 EUR = 4,2585 PLN kurs
na
koniec okresu 30.09.2019 1 EUR
= 4,3736 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
EMC e sprawozdanie Emitent 30.09.2020.xmlEMC e sprawozdanie Emitent 30.09.2020.xml e-sprawozdanie opatrzone podpisami epuap Członków Zarządu Emitenta
Grupa EMC Sprawozdanie_finansowe III kw 2020.pdf.xmlGrupa EMC Sprawozdanie_finansowe III kw 2020.pdf.xml KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny
ORAZ KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA - w formacie xml opatrzone podpisami epuap Członków Zarządu
Grupa EMC Sprawozdanie_finansowe III kw 2020.pdfGrupa EMC Sprawozdanie_finansowe III kw 2020.pdf KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny
ORAZ KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA - w formacie pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-26 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2020-11-26 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
2020-11-26 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu
2020-11-26 Michał John Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki