REKLAMA

ELZAB: wyniki finansowe

2021-04-23 20:32
publikacja
2021-04-23 20:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_badania_SF_-_Elzab_20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ELZAB_oswiadczenie_RN_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ELZAB_list_Prezesa_2020_signed_bp.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ELZAB_sprawozdanie_finansowe_2020_(003)_signed_ELZ_full.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ELZAB_sprawozdanie_Zarzadu_2020_signed_ELZ_full.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 2020 2019 2020 2019
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 118 082 124 251 26 392 28 883
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 562 9 024 1 690 2 098
IV. Zysk (strata) brutto 6 994 5 461 1 563 1 269
V. Zysk (strata) netto 6 008 3 886 1 343 903
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 672 4 334 4 046 1 018
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 179 -5 270 -906 -1 238
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 423 6 292 -4 209 1 478
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -4 930 5 356 -1 068 1 258
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,37 0,24 0,08 0,06
XI. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych 0,38 0,25 0,09 0,06
XII. WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa razem 203 280 209 163 44 050 49 117
XIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 17 150 20 082 3 716 4 716
XV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 83 130 92 089 18 014 21 625
XVI. Kapitał własny 103 000 96 992 22 319 22 776
XVII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 4 798 5 200
XVIII. Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
XIX. Liczba akcji skorygowana o akcje własne 15 731 388 15 731 388 15 731 388 15 731 388
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,38 6,01 1,38 1,41
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych 6,55 6,17 1,42 1,45
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z badania SF - Elzab 20.pdfSprawozdanie z badania SF - Elzab 20.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
ELZAB_oswiadczenie_RN_jednostkowe.pdfELZAB_oswiadczenie_RN_jednostkowe.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ELZAB SA
ELZAB list Prezesa 2020 signed bp.pdfELZAB list Prezesa 2020 signed bp.pdf List Prezesa ELZAB SA
ELZAB sprawozdanie finansowe 2020 (003) signed ELZ full.pdfELZAB sprawozdanie finansowe 2020 (003) signed ELZ full.pdf Sprawozdanie finansowe ELZAB SA
ELZAB sprawozdanie Zarządu 2020 signed ELZ full.pdfELZAB sprawozdanie Zarządu 2020 signed ELZ full.pdf Sprawozdanie z działalności ELZAB S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Bartosz Panek Prezes Zarządu
2021-04-23 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Agata Gierczak Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki