REKLAMA

ELEMENTAL HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2020-11-27 19:56
publikacja
2020-11-27 19:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_EH_30.09.2020_final-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 642 810 1 574 741 594 959 365 488
II. Koszt własny sprzedaży 2 310 256 1 402 628 520 094 325 541
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 140 306 44 458 31 586 10 318
IV. Zysk _strata_ brutto 124 158 36 472 27 951 8 465
V. Zysk _strata_ netto 114 872 30 892 25 860 7 170
VI. Zysk _strata_ netto podmiotu dominującego 59 456 16 839 13 385 3 908
VII. Liczba akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 170 466 065 170 466 065 170 466 065
VIII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 0, 3488 0,10 0,0785 0,02
IX. Na dzień 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
X. Aktywa trwałe 565 002 533 349 124 813 125 243
XI. Aktywa obrotowe 647 977 537 642 143 142 126 251
XII. Kapitał własny 563 575 532 833 124 497 125 122
XIII. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 484 531 465 724 107 036 109 363
XIV. Zobowiązania długoterminowe 245 362 168 659 54 202 39 605
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 404 042 369 498 89 256 86 767
XVI. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 2,84 2,73 0,63 0,64
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 100 583 - 2 426 22 644 -563
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -83 847 -10 821 -18 876 - 2 511
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 559 40 275 -1 026 9 348
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF EH 30.09.2020 final-sig-sig-sig-sig.pdfSSF EH 30.09.2020 final-sig-sig-sig-sig.pdf Raport okresowy za 3 kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Paweł Jarski Prezes Zarządu
2020-11-27 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
2020-11-27 Anna Kostro Członek Zarządu
2020-11-27 Krzysztof Spyra Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki