EFH: Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta

2015-12-18 12:39
publikacja
2015-12-18 12:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-18
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2015 roku powziął informację, iż Pan Radosław Stęplewski złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 01 grudnia 2015 roku z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta i zasiadania w Zarządzie spółki Emitenta.

W treści oświadczenia o rezygnacji nie podano przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-18 Tycjan Saltarski Syndyk Masy Upadłości Tycjan Saltarski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki