REKLAMA
PIT 2023

Dolar znów nieco wsparty danymi

2016-12-01 16:24
publikacja
2016-12-01 16:24
O ile rano rynek wyglądał słabiej, to po południu amerykańska waluta odbudowała pozycję. Niemniej nie na tyle znacząco, aby można było mówić o rosnącym ryzyku zanegowania układu RGR, chociaż niewątpliwie odbicie od rejonu wsparcia przy 84,65 pkt. (minimum wypadło przy 84,70 pkt.) powinno zwracać uwagę. Zwłaszcza, że teoretycznie zawsze można założyć emocjonalną reakcję na wyniki włoskiego referendum - zwłaszcza, gdyby premier Renzi poniósł tu znaczącą porażkę, co utrudniłoby scenariusz zbudowania rządu technokratycznego, jaki dotrwałby do wyborów w 2018 r. Bo to, że nie odbędzie się bez pewnych zmian na włoskiej scenie politycznej, jest pewne i raczej wyceniane w poziomach euro (w naszym przypadku interesowałby nas szczególnie EUR/USD).

Dane, jakie się dzisiaj pojawiły były lepsze - z wyjątkiem cotygodniowego bezrobocia, które odbiło do 268 tys. z 251 tys. (ale liczy się pozytywna tendencja spadkowa z ostatnich tygodni). I tak dynamika przyszłych zwolnień Challengera była niska (26,9 tys. w listopadzie), wydatki na inwestycje budowlane rosły w tempie 0,5 proc. m/m w październiku (jak oczekiwano), a kluczowy wskaźnik ISM dla przemysłu odbił w minionym miesiącu do 53,2 pkt. z 51,9 pkt. (szacowano 52,2 pkt.). Uwagę zwraca spadek subindeksu zatrudnienia do 52,3 pkt. z 52,9 pkt. (teoretycznie zgodnie z oczekiwaniami, ale w kontekście apetytu inwestorów nie wygląda to nazbyt dobrze). Reasumując - dzisiejsze dane są ogólnie lepsze, ale szczególnych rewelacji nie ma. Jutro mamy odczyt Departamentu Pracy, w którym warto będzie zwracać uwagę na dynamikę płacy godzinowej - to ona może ewentualnie zaskoczyć rynki na plus, gdyż same dane raczej już nie.

Wykres dzienny BOSSA USD

W kontekście włoskiego referendum warto uważniej obserwować EUR/USD - o czym już pisaliśmy powyżej. To z tego powodu dobre odczyty PMI dla przemysłu w strefie euro nie stały się dzisiaj przesłanką do odbicia. Po południu rynek ocierał się o poziomy 1,06, podczas gdy kluczowa bariera do sforsowania w przypadku wybicia górą z formacji odwróconej formacji RGR (ta nadal obowiązuje), to rejon 1,0657-1,0665. Mocne wsparcie to rejon 1,0568. Dopiero wyraźne wybicie poniżej w/w poziomu i atak na minimum 1,0517 (z 24 listopada) mógłby anulować ten układ wzrostowy, który przyjąłby wtedy nieco inną formę z racji faktu, że rejon 1,0462 to mocne historyczne wsparcie (z marca 2015 r.).

Wykres dzienny EUR/USD

Sporządził:

Marek Rogalski - główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Źródło:
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki