REKLAMA

DREWEX S.A.: Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego pierwotnie na dzień 29 kwietnia 2022 roku

2022-04-28 16:41
publikacja
2022-04-28 16:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022-04-28_Drewex_S.A._-_Ogloszenie_o_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-04-28_Drewex_S.A._-_Uchwaly_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-04-28_Drewex_S.A._-_Wzor_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-04-28_Drewex_S.A._-_Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-04-28_Drewex_S.A._-_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-28
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego pierwotnie na dzień 29 kwietnia 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Drewex Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie terminu NWZ Spółki z dnia 29 kwietnia 2022 r. na dzień 26 maja 2022 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwała wraz z załącznikami, przekazanych przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym z nr 1/2022 z dnia 30 marca 2022 r. nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji dat.

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podyktowana jest trwającymi rozmowami dotyczącymi ustabilizowania sytuacji ekonomicznej Spółki. Rozmowy pomiędzy akcjonariuszami a grupą wierzycieli prowadzone są z udziałem zarządu Spółki. Celem rozmów jest wypracowania porozumienia, które pozwoli w przyszłości na jak najszybsze zawarcie układu, sporządzenie i opublikowanie zaległych sprawozdań finansowych, wznowienie działalności biznesowej oraz wznowienie notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych („GPW”).

Interesariusze przyszłego porozumienia zgadzają się, że proponowany przez zarząd sposób restrukturyzacji zobowiązań Spółki poprzez konwersję zadłużenia na kapitał ma uzasadnienie tylko w razie gdy akcje Spółki będą notowane na GPW. Akcjonariusze deklarują również wsparcie finansowe działań potrzebnych do ustabilizowania sytuacji ekonomicznej Spółki.

Biorąc pod uwagę zdecydowanie zarządu, akcjonariuszy oraz wierzycieli Spółki wskazane porozumienie powinno zostać osiągnięte najpóźniej do rozpoczęcia planowanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z powyższym zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane pierwotnie na dzień 29 kwietnia 2022 r. Jednocześnie, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 maja 2022 r. na godz. 12:00. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (02-627) przy ul. Adama Naruszewicza 13A. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2022-04-28 Drewex S.A. - Ogłoszenie o NWZ.pdf2022-04-28 Drewex S.A. - Ogłoszenie o NWZ.pdf Ogłoszenie NWZ
2022-04-28 Drewex S.A. - Uchwały NWZ.pdf2022-04-28 Drewex S.A. - Uchwały NWZ.pdf Uchwały
2022-04-28 Drewex S.A. - Wzór pełnomocnictwa.pdf2022-04-28 Drewex S.A. - Wzór pełnomocnictwa.pdf wzór pełenomocnictwa
2022-04-28 Drewex S.A. - Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf2022-04-28 Drewex S.A. - Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf formularz do głosowania
2022-04-28 Drewex S.A. - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf2022-04-28 Drewex S.A. - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf informacja o liczbe akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-28 Paweł Paluchowski Prezes zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki