REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

2022-05-23 09:31
publikacja
2022-05-23 09:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-23
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2021.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Spółki wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 268.258.431,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych zero groszy), tj. 10,50 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, zaś część zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 38.509.028,51 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić 15 lipca 2022 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 16 sierpnia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-23 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2022-05-23 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki