REKLAMA
WAŻNE

DGA: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Dostępny design II”

2022-01-03 10:44
publikacja
2022-01-03 10:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-03
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Dostępny design II”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 19/2021 z dnia 5 listopada 2021 r Zarząd DGA S.A. informuje, że powziął informację o podpisaniu przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy dotyczącej realizacji projektu pt. „Dostępny design II” w ramach Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Umowa opiewa na kwotę dofinansowania w wysokości 3.915.140,50 zł.

Projekt będzie realizowany do 30 września 2023 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących, to jest takich których uruchomienie lub zastosowanie umożliwia lub ułatwia
osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów, usług na zasadzie równości z innymi.
Projektem objętych będzie 400 pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców z całej Polski, których działalność jest związana z:

1) produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może
zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi,

2) projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Dla uczestników projektu oferowane jest bezpłatne wsparcie szkoleniowo – doradcze.

Pozostałe zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-03 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki