Copernicus Capital TFI nie zgadza się z karą KNF, chce ponownego rozpatrzenia sprawy

Copernicus Capital TFI nie zgadza się z nałożoną przez Komisję Nadzoru Finansowego karą pieniężną w wysokości 250 tys. zł - poinformował fundusz w komunikacie i zapowiedział wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

(fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu)

Kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Copernicus Capital TFI karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł. Komisja podała, że - w toku likwidacji funduszu CC12 FIZ oraz CC58 FIZAN - pełniący funkcję likwidatora Copernicus TFI naruszył art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Do naruszenia przepisu doszło w związku z przeniesieniem na uczestnika wspomnianych funduszy w drodze umowy "datio in solutum" aktywów funduszu, czyli obligacji oraz wierzytelności, w zamian za wypłatę środków pieniężnych w związku z umorzonymi certyfikatami inwestycyjnymi.

"Norma zawarta w art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych określa kolejność czynności podejmowanych w toku likwidacji funduszu inwestycyjnego. Pierwszym etapem likwidacji jest zbycie wszystkich aktywów funduszu oraz ściągnięcie jego należności. Następnie zaspokojenie wierzycieli funduszu, których wierzytelność wynika z innego tytułu niż uczestnictwo w funduszu. W ostatniej kolejności następuje wypłata uczestnikom funduszu inwestycyjnego środków pieniężnych proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych" - podano w komunikacie KNF z 12 marca.

Z przesłanego PAP Biznes oświadczenia wynika, że zarząd Copernicus TFI stoi na stanowisku, iż spółka nie naruszyła ustawy o funduszach inwestycyjnych. Wskazuje, że jedynymi inwestorami w funduszach wskazanych w komunikacie Komisji były podmioty z Grupy Copernicus. Certyfikaty tych funduszy nigdy nie były oferowane do szerszego grona inwestorów i nigdy nie były w posiadaniu podmiotów spoza Grupy Copernicus.

"Dodatkowo każdy z uczestników funduszy potwierdził w ramach toczącego się postępowania, że dokonana transakcja była w jego interesie i na jego życzenie. Ponadto wspomniana w komunikacie Komisji transakcja była neutralna pod kątem wyników finansowych funduszu, inwestora, TFI oraz innych spółek z Grupy Copernicus" - napisano w komunikacie Copernicus Capital TFI.

Zarząd Copernicus Capital TFI oczekuje na decyzję Komisji wraz z jej kompletnym uzasadnieniem.

"Już na tym etapie nie zgadza się jednak z nałożoną karą i zakłada, że będzie wnioskował o ponowne rozpatrzenie sprawy. Opisany w komunikacie Komisji przebieg transakcji był zgodny z obowiązującą dotychczas praktyką, polegającą na zaspokojeniu uczestników funduszu przez wydanie uczestnikom składników portfela" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

pr/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Największe wzrosty i spadki

QRS07 QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,35  zł 5,28 (8,37%)
IPO85 Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,46  zł 6,11 (7,90%)
ALT28 ALTUS Short (FIO Parasolowy) 91,03  zł 5,92 (6,96%)
ALL73 Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 104,47  zł -15,31 (-12,78%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 65,72  zł -12,54 (-16,02%)
CAB39 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 870,92  zł -167,91 (-16,16%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 127,55  zł 13,76 (12,09%)
QRS07 QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,35  zł 5,26 (8,34%)
SKR71 Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 192,53  zł 14,30 (8,02%)
ARK26 Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 24,63  zł -6,63 (-21,21%)
DWS32 Investor Turcja (Investor SFIO) 94,01  zł -25,72 (-21,48%)
UNI34 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 38,24  zł -10,59 (-21,69%)
MCI02J1 MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 275,54  zł 33,09 (13,65%)
DWS25 Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 85,53  zł 9,99 (13,22%)
MCI02G1 MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,18  zł 30,69 (12,92%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 84,81  zł -49,19 (-36,71%)
ALT49 Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 71,58  zł -47,14 (-39,71%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14  zł 446,78 (-96,72%)

Znajdź profil