Copernicus Capital TFI nie zgadza się z karą KNF, chce ponownego rozpatrzenia sprawy

Copernicus Capital TFI nie zgadza się z nałożoną przez Komisję Nadzoru Finansowego karą pieniężną w wysokości 250 tys. zł - poinformował fundusz w komunikacie i zapowiedział wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

(fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu)

Kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Copernicus Capital TFI karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł. Komisja podała, że - w toku likwidacji funduszu CC12 FIZ oraz CC58 FIZAN - pełniący funkcję likwidatora Copernicus TFI naruszył art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Do naruszenia przepisu doszło w związku z przeniesieniem na uczestnika wspomnianych funduszy w drodze umowy "datio in solutum" aktywów funduszu, czyli obligacji oraz wierzytelności, w zamian za wypłatę środków pieniężnych w związku z umorzonymi certyfikatami inwestycyjnymi.

"Norma zawarta w art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych określa kolejność czynności podejmowanych w toku likwidacji funduszu inwestycyjnego. Pierwszym etapem likwidacji jest zbycie wszystkich aktywów funduszu oraz ściągnięcie jego należności. Następnie zaspokojenie wierzycieli funduszu, których wierzytelność wynika z innego tytułu niż uczestnictwo w funduszu. W ostatniej kolejności następuje wypłata uczestnikom funduszu inwestycyjnego środków pieniężnych proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych" - podano w komunikacie KNF z 12 marca.

Z przesłanego PAP Biznes oświadczenia wynika, że zarząd Copernicus TFI stoi na stanowisku, iż spółka nie naruszyła ustawy o funduszach inwestycyjnych. Wskazuje, że jedynymi inwestorami w funduszach wskazanych w komunikacie Komisji były podmioty z Grupy Copernicus. Certyfikaty tych funduszy nigdy nie były oferowane do szerszego grona inwestorów i nigdy nie były w posiadaniu podmiotów spoza Grupy Copernicus.

"Dodatkowo każdy z uczestników funduszy potwierdził w ramach toczącego się postępowania, że dokonana transakcja była w jego interesie i na jego życzenie. Ponadto wspomniana w komunikacie Komisji transakcja była neutralna pod kątem wyników finansowych funduszu, inwestora, TFI oraz innych spółek z Grupy Copernicus" - napisano w komunikacie Copernicus Capital TFI.

Zarząd Copernicus Capital TFI oczekuje na decyzję Komisji wraz z jej kompletnym uzasadnieniem.

"Już na tym etapie nie zgadza się jednak z nałożoną karą i zakłada, że będzie wnioskował o ponowne rozpatrzenie sprawy. Opisany w komunikacie Komisji przebieg transakcji był zgodny z obowiązującą dotychczas praktyką, polegającą na zaspokojeniu uczestników funduszu przez wydanie uczestnikom składników portfela" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

pr/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Największe wzrosty i spadki

CAB25U Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,36  $ 0,81 (6,45%)
ALL61 Allianz India Equity (Allianz SFIO) 109,57  zł 6,62 (6,43%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 121,01  zł 6,77 (5,93%)
DWS32 Investor Turcja (Investor SFIO) 115,94  zł -5,62 (-4,62%)
ALT34 ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 109,04  zł -6,27 (-5,44%)
ALT25 ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 142,12  zł -14,19 (-9,08%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 121,01  zł 21,07 (21,08%)
SKR78 Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 209,03  zł 31,50 (17,74%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 119,35  zł 16,72 (16,29%)
INV04 First Private Equity FIZ AN 961,70  zł -110,37 (-10,29%)
ALT34 ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 109,04  zł -13,25 (-10,83%)
ALT25 ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 142,12  zł -34,53 (-19,55%)
DWS25 Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 83,33  zł 11,65 (16,25%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 119,35  zł 15,91 (15,38%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 117,18  zł 15,11 (14,80%)
SPM18 Trigon Polskie Perły FIZ 90,29  zł -47,90 (-34,66%)
ALT49 Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 76,96  zł -41,15 (-34,84%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14  zł 446,78 (-96,72%)

Znajdź profil