REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Rozwiązanie umowy inwestycyjnej z Blumerang Investors i umowy akcjonariuszy

2021-04-17 09:48
publikacja
2021-04-17 09:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-17
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Rozwiązanie umowy inwestycyjnej z Blumerang Investors i umowy akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 49/2020 z dn. 9 października 2020 r. (w którym Columbus poinformował o zawarciu umowy inwestycyjnej; zwanej w dalszej części komunikatu: Umowa Inwestycyjna) oraz raportów ESPI nr 68/2020 z dn. 7 grudnia 2020 r. oraz ESPI nr 71/2020 z dn. 14 grudnia 2020 r. (w których Columbus poinformował o podpisaniu aneksów do Umowy Inwestycyjnej) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. zawarł z zawarł z p. Januarym Ciszewskim, p. Pawłem Bednarkiem, p. Rafałem Kołłątajem oraz Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu porozumienie, w którym Strony postanowiły, że z dniem zawarcia tego porozumienia Umowa Inwestycyjna ulega rozwiązaniu. Każda ze Stron oświadczyła, że co do zasady nie przysługują jej żadne roszczenia względem pozostałych Stron wynikające z Umowy Inwestycyjnej i zobowiązuje się nie dochodzić takich roszczeń.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu ESPI 50/2020 z dn. 9 października 2020 r. (w którym Columbus poinformował o zawarciu umowy akcjonariuszy; zwanej w dalszej części komunikatu: Umowa Akcjonariuszy) oraz raportów nr 68/2020 z dn. 7 grudnia 2020 r. oraz ESPI nr 71/2020 z dn. 14 grudnia 2020 r. (w których Columbus poinformował o podpisaniu aneksu do Umowy Akcjonariuszy) w dniu 16 kwietnia 2021 r. Columbus zawarł z p. Pawłem Bednarkiem, p. Rafałem Kołłątajem Porozumienie, w którym Strony postanowiły, że z dniem zawarcia tego porozumienia, Umowa Akcjonariuszy ulega rozwiązaniu. Każda ze Stron oświadczyła, że co do zasady nie przysługują jej żadne roszczenia względem pozostałych Stron wynikające z Umowy Akcjonariuszy i zobowiązuje się nie dochodzić takich roszczeń.

Zarząd wskazuje, iż powodem rozwiązania powyższych umów jest zmiana założeń biznesowych w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej Columbus.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-17 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2021-04-17 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
2021-04-17 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki