REKLAMA
PIT 2023

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.: Sprzedaż udziałów w Audience Network Sp. z o.o.

2023-09-25 13:30
publikacja
2023-09-25 13:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-25
Skrócona nazwa emitenta
CLOUD TECHNOLOGIES S.A.
Temat
Sprzedaż udziałów w Audience Network Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 września 2023 roku zawarł umowę sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej Audience Network sp. z o.o. ("Audience Network") za łączną cenę 2.500.000,00 zł. Przedmiotowa umowa została zawarta z członkami zarządu Audience Network, a transakcja ma charakter wykupu menedżerskiego. Przeniesienie własności sprzedawanych udziałów nastąpi w dniu 30 września 2023 roku. Cena mieści się w przedziale zewnętrznej wyceny przygotowanej przez profesjonalnego i niezależnego doradcę oraz uwzględnia bieżące zobowiązania wewnątrz grupy kapitałowej. Cena zostanie zapłacona w transzach w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku, przy czym od należnej kwoty po dniu 1 kwietnia 2024 roku naliczane będą odsetki. Kupujący udzielili zabezpieczenia o łącznej wartości 120% ceny sprzedaży, które w szczególności uwzględnia posiadane przez nich akcje Spółki.

Audience Network to agencja reklamowa dostarczająca usługi z zakresu marketingu internetowego, której obecna działalność koncentruje się przede wszystkim na rynku polskim. Podmiot ten pełnił ważną rolę w strukturze grupy kapitałowej przed transformacją modelu biznesowego przeprowadzoną w 2019 roku.

Przedmiotowa transakcja ma na celu koncentrację działalności na międzynarodowej sprzedaży danych, co jest kluczowym elementem strategii na lata 2023 - 2025. W wyniku transakcji uproszczona zostanie struktura grupy kapitałowej, co pozytywnie przełoży się na efektywność kluczowych procesów biznesowych.

Przedmiotowa transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na poziom EBITDA grupy kapitałowej, natomiast w jej wyniku ograniczone zostaną przychody prezentowane w segmencie pozostałej działalności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-25 Piotr Prajsnar Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki