REKLAMA

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta

2020-03-26 10:11
publikacja
2020-03-26 10:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-26
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku, nr 1/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku oraz nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku, dotyczących zmiany terminu publikacji zaległych raportów okresowych tj. skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z utrudnieniami w działalności operacyjnej związanymi ze trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, Emitent opublikuje przedmiotowe raporty 29 maja 2020 roku.

Ponadto pozostałe zaległe raporty okresowej tj.:

• jednostkowy i skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2018 roku,
• skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2018 roku,
• skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2019 roku,
• jednostkowy i skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2019 roku,
• skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2019 roku,

zostaną opublikowane w terminie, o którym Spółka poinformuje w trybie stosownych raportów bieżących.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Wiesław Paszek Prezes Zarządu
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki