CCC: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

2019-10-04 18:44
publikacja
2019-10-04 18:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-04
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 października 2019 roku, otrzymał podpisany aneks do umowy o udzielenie limitu w formie gwarancji bankowych z dnia 25 września 2018 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, o której Emitent Informował w raporcie bieżącym RB nr 46/2018 z dnia 4 października 2018 roku.

W ramach niniejszego aneksu Bank podwyższył kwotę Gwarancji do wysokości 15 588 000,00 PLN (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) od dnia 1 stycznia 2020 roku, poprzednia wartość: 13 975 000,00 PLN (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz wydłużył okres jej ważności do dnia 15 kwietnia 2021 roku (poprzedni termin ważności: 31 marca 2020 roku).

Pozostałe warunki nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych przez Grupę z Bankiem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-04 Marcin Czyczerski Prezes Zarządu
2019-10-04 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki