REKLAMA

CANNABIS POLAND S.A.: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii C

2023-01-27 16:48
publikacja
2023-01-27 16:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CANNABIS POLAND S.A.
Temat
Przydział warrantów subskrypcyjnych serii C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do przydziału warrantów subskrypcyjnych serii C uprawnionym do ich objęcia na podstawie uchwały nr 1/01/2023.

Zgodnie z powyższym, w związku z treścią §7c. statutu Spółki, przydzielonych zostało 34.140.000 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.11.2022 roku („Warranty Subskrypcyjne”).

Warranty Subskrypcyjne zostały przydzielone jednemu inwestorowi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-27 Grzegorz Konrad Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki