0,32 zł
6,67% 0,02 zł
Bumech SA (BMC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
JSF_za_I_H_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_za_I_H_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-10-02
BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 l ok. 1B
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze 2016 półrocze / 2017 półrocza 2016
Dane do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów 30 839 29 831 7 261 6 810
II. Koszt własny sprzedaży 23 345 26 571 5 496 6 066
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 382 3 494 1 032 798
IV. Zysk (strata) brutto 1 521 326 358 74
V. Zysk (strata) netto 1 277 -58 301 -13
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 78 739 759 64 468 029 78 739 759 64 468 029
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,02 0,00 0,00 0,00
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINNANSOWEJ
1 kolumna/stan na 30.06.2017
2 kolumna/stan na 30.06.2016
3 kolumna/stan na 30.06.2017
4 kolumna/stan na 30.06.2016
VIII. Aktywa trwałe 138 719 127 703 32 821 28 856
IX. Aktywa obrotowe 46 690 44 143 11 047 9 975
X. Kapitał własny 84 587 69 902 20 013 15 795
XI. Zobowiązania długoterminowe 33 923 36 829 8 026 8 322
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 66 899 67 406 15 828 15 231
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,07 1,08 0,25 0,25
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1 i 3 kolumna - za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
2 i 4 lolumna - za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 488 -2 425 1 528 -554
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 754 -555 -1 119 -127
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 876 2 774 -442 633
Dane do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 900 53 513 13 396 12 216
XVIII. Koszt własny sprzedaży 48 480 45 470 11 414 10 380
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 755 3 592 1 120 820
XX. Zysk (strata) brutto 1 353 -179 319 -41
XXI. Zysk (strata) netto 526 -1 082 124 -247
XXII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 78 739 759 64 468 029 78 739 759 64 468 029
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,01 -0,02 0,00 0,00
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINNANSOWEJ
1 kolumna/stan na 30.06.2017
2 kolumna/stan na 30.06.2016
3 kolumna/stan na 30.06.2017
4 kolumna/stan na 30.06.2016
XXIV. Aktywa trwałe 153 632 143 451 36 350 32 415
XXV. Aktywa obrotowe 59 207 61 950 14 009 13 998
XXVI. Kapitał własny 85 704 75 160 20 278 16 983
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 40 769 47 910 9 646 10 826
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 86 366 84 622 20 434 19 121
XXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,09 1,17 0,26 0,26
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1 i 3 kolumna - za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
2 i 4 lolumna - za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 266 -4 529 1 475 -1 034
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 790 -915 -1 363 -209
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 336 5 252 -1 021 1 199
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
JSF za I H 2017.pdfJSF za I H 2017.pdf JSF za I półrocze 2017
SSF za I H 2017.pdfSSF za I H 2017.pdf SSF za I półrocze 2017
Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu.pdfSkonsolidowane sprawozdanie Zarządu.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu
Raport z przeglądu JSF.pdfRaport z przeglądu JSF.pdf Raport Biegłego z przeglądu JSF
Raport z przeglądu SSF.pdfRaport z przeglądu SSF.pdf Raport Biegłego z przeglądu SSF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-02 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2017-10-02 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl