4,8600 zł
3,85% 0,1800 zł
BOA SA (BOA)

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-04
Skrócona nazwa emitenta
BOA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki BOA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. otrzymał od Pana Januarego Ciszewskiego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan January Ciszewski zawiadomił o przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A. Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez niego w dniu 4 lutego 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 1.661.417 akcji spółki BOA S.A.

Przed dokonaniem ww. transakcji Pan January Ciszewski posiadał 8.626 akcji zwykłych na okaziciela spółki BOA S.A., stanowiących 0,41% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 8.626 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A., co stanowiło 0,41% ogólnej liczby głosów spółki BOA S.A.

Po dokonaniu ww. transakcji Pan January Ciszewski posiada 1.670.043 akcji zwykłych na okaziciela spółki BOA S.A., stanowiących 79,67% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1.670.043 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A., co stanowi 79,67% ogólnej liczby głosów spółki BOA S.A.

Jednocześnie Pan January Ciszewski poinformował, iż brak jest podmiotów od niego zależnych posiadających akcje spółki BOA S.A., jak również brak jest osób wymienionych w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Ponadto Pan January Ciszewski poinformował, iż nie posiada pośrednio lub pośrednio instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również brak jest akcji, do których nabycia Pan January Ciszewski jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-04 Riad Bekkar Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

Brak wydarzeń
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.