REKLAMA

BLACK PEARL S.A.: Convening an Ordinary General Meeting on June 30, 2022. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022.

2022-06-02 14:50
publikacja
2022-06-02 14:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022-06-30_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022.06.30_Black_Pearl_-_Wzor_PoA_na_ZWZ_Os._fizyczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-06-30_Black_Pearl_Wzor_PoA_na_ZWZ_Os._prawna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pozwalajacy_za_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_walnego_zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-02
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Convening an Ordinary General Meeting on June 30, 2022.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
The Management Board of Black Pearl SA with its seat in Warsaw, entered into the National Court Register, kept by the District Court for the City of Warsaw, XII Division of the National Court Register, under the number 0000343453, (hereinafter also the "Company"), acting pursuant to art. 399 §1 in connection with art. 402¹ §1 and Art. 402² of the Commercial Companies Code , convenes the Ordinary General Meeting of the Company (hereinafter also referred to as the "Meeting" or "OGM") on June 30, 2022, at 10:00 am at the premises of the Paweł Orłowski Notary's Office, at Wspólna Street 70 in 00-687 Warsaw.

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000343453, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Paweł Orłowski, przy ul. Wspólnej 70 w Warszawie 00-687.
Załączniki
Plik Opis
2022-06-30 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf2022-06-30 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
2022.06.30_Black Pearl - Wzór PoA na ZWZ_Os. fizyczna.pdf2022.06.30_Black Pearl - Wzór PoA na ZWZ_Os. fizyczna.pdf
2022-06-30 Black Pearl Wzór PoA na ZWZ_Os. prawna.pdf2022-06-30 Black Pearl Wzór PoA na ZWZ_Os. prawna.pdf
Formularz pozwalający za wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający za wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
projekty uchwał walnego zgromadzenia.pdfprojekty uchwał walnego zgromadzenia.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-02 Arkadiusz Trela Prezes Zarządu Arkadiusz Trela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki