REKLAMA

BIZTECH KONSULTING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ BizTech Konsulting S.A. w dniu 22 czerwca 2022 roku.

2022-06-22 15:12
publikacja
2022-06-22 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-22
Skrócona nazwa emitenta
BIZTECH KONSULTING S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ BizTech Konsulting S.A. w dniu 22 czerwca 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. Pan Sławomir Chabros
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 9.962.300
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 9.962.300
Udział głosów na tym WZA: 83,08%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 39,32%

2. Pan Piotr Sosiński
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.365.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.365.000
Udział głosów na tym WZA: 11,38%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,39%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-22 Sławomir Chabros Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki