0,2900 zł
-6,15% -0,0190 zł
Biztech Konsulting S.A. (BTK)

Komunikaty spółki - BIZTECH

Zmiana adresu Spółki.
Transakcja osoby pełniącej obowiązki zarządcze.
Umowa z MPWIK na dostawę oprogramowania.
Korekta rb ESPI 3/2020 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Korekta raportu nr 10/2020 - Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za II kwartał 2020 roku.
Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za II kwartał 2020 roku.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kw. 2020 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ BizTech Konsulting S.A. w dniu 22 lipca 2020 roku.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 lipca 2020 roku.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA BizTech Konsulting S.A. na 22 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA BizTech Konsulting S.A. na 22 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał.
Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2020 roku.
Raport roczny BizTech Konsulting S.A. za 2019 rok.
Umowa na badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.