950,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_Benefit_Systems_za_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3Q_2019_Benefit_Systems_consolidated_quarterly_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS
I. Przychody ze sprzedaży 1 115 702 880 010 258 948 206 892
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 125 680 102 931 29 170 24 199
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 109 086 97 897 25 318 23 016
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 84 530 74 798 19 619 17 585
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 83 009 73 761 19 266 17 341
VI. Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 261 578 108 225 60 711 25 444
VII. Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -109 993 -191 446 -25 529 -45 009
VIII. Środki pieniężne netto z działaności finansowej -161 876 214 166 -37 571 50 351
IX. Zmiana netto stanu srodków pienięznych i ich ekwiwalentów -10 291 130 945 -2 388 30 785
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 858 842 2 761 113 2 858 842 2 761 113
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 869 016 2 782 125 2 869 016 2 782 125
XII. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 29,04 26,71 6,74 6,28
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 28,93 26,51 6,72 6,23
XIV. Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018
XV. Aktywa 1 993 824 1 088 665 455 877 253 178
XVI. Zobowiązania długoterminowe 921 666 148 454 210 734 34 524
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 491 890 373 242 112 468 86 800
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 577 356 564 727 132 009 131 332
XIX. Kapitał podstawowy 2 859 2 859 654 665
XX. Liczba akcji 2 858 842 2 858 842 2 858 842 2 858 842
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 201,95 197,54 46,18 45,94
XXII. WYBRANE DANE FINANSOWE BENEFIT SYSTEMS 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
XXIII. Przychody ze sprzedaży 667 228 581 155 154 860 136 631
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 110 413 104 648 25 626 24 603
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 164 371 134 107 38 150 31 529
XXVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 134 950 113 942 31 321 26 788
XXVII. Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 112 895 124 947 26 202 29 375
XXVIII. Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -66 841 -161 263 -15 513 -37 913
XXIX. Środki pieniężne netto z działaności finansowej -62 618 182 211 -14 533 42 838
XXX. Zmiana netto stanu srodków pienięznych i ich ekwiwalentów -16 564 145 895 -3 844 34 300
XXXI. Średnia wazona liczba akcji zwykłych 2 858 842 2 761 113 2 858 842 2 761 113
XXXII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 869 016 2 782 125 2 869 016 2 782 125
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) 47,20 41,27 10,96 9,70
XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) 47,04 40,96 10,92 9,63
XXXV. Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018
XXXVI. Aktywa 1 128 918 994 824 258 121 231 354
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 138 370 47 886 31 638 11 136
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 253 552 256 002 57 973 59 535
XXXIX. Kapitał własny 736 996 690 936 168 510 160 683
XL. Kapitał podstawowy 2 859 2 859 654 665
XLI. Liczba akcji 2 858 842 2 858 842 2 858 842 2 858 842
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 257,80 241,68 58,94 56,21
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2019: 4,3736 PLN/EUR, 31.12.2018 4,3000 PLN/EUR, średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.09.2019 4,3086 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2018 4,2535 PLN/EUR;
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 3Q2019.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 3Q2019.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GK BS ZA 3Q2019
3Q 2019 Benefit Systems consolidated quarterly report.pdf3Q 2019 Benefit Systems consolidated quarterly report.pdf BS CONSOLIDATED QUARTERLY REPORT 3Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-12 BARTOSZ JÓZEFIAK CZŁONEK ZARZĄDU BARTOSZ JÓZEFIAK
2019-11-12 ADAM RADZKI CZŁONEK ZARZĄDU ADAM RADZKI
2019-11-12 EMILIA ROGALEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU EMILIA ROGALEWICZ
2019-11-12 WOJCIECH SZWARC CZŁONEK ZARZĄDU WOJCIECH SZWARC
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.