810,0000 zł
1,25% 10,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_Benefit_Systems_za_IIIQ2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Benefit_Systems_Consolidated_quarterly_report_3Q_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 889 604 698 043 209 146 163 991
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 102 931 89 714 24 199 21 076
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 97 897 88 181 23 016 20 716
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 74 798 68 875 17 585 16 181
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 73 761 70 103 17 341 16 469
VI. Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 108 225 105 295 25 444 24 737
VII. Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -191 446 -151 416 -45 009 -35 572
VIII. Środki pieniężne netto z działaności finansowej 214 166 27 244 50 351 6 400
IX. Zmiana netto stanu srodków pienięznych i iich ekwiwalentów 130 945 -18 877 30 785 -4 435
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 761 113 2 601 846 2 761 113 2 601 846
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 782 125 2 608 756 2 782 125 2 608 756
XII. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 26,71 26,94 6,28 6,33
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 26,51 26,87 6,23 6,31
XIV. Stan na 30.09.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.09.2018 Stan na 31.12.2017
XV. Aktywa 984 422 754 113 230 468 180 803
XVI. Zobowiązania długoterminowe 123 982 193 791 29 026 46 463
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 323 092 340 445 75 641 81 624
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 535 274 202 033 125 316 48 439
XIX. Kapitał podstawowy 2 859 2 675 669 641
XX. Liczba akcji 2 858 842 2 674 842 2 858 842 2 674 842
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 187,23 75,53 43,83 18,11
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody ze sprzedaży 581 155 490 774 136 630 115 297
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 104 648 61 915 24 603 14 546
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 134 107 91 676 31 529 21 537
XXV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 113 942 74 168 26 788 17 424
XXVI. Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 124 947 57 156 29 375 13 428
XXVII. Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -161 263 -130 084 -37 913 -30 561
XXVIII. Środki pieniężne netto z działaności finansowej 182 211 43 997 42 838 10 336
XXIX. Zmiana netto stanu srodków pienięznych i iich ekwiwalentów 145 895 -28 931 34 300 -6 797
XXX. Średnia wazona liczba akcji zwykłych 2 761 113 2 601 846 2 761 113 2 601 846
XXXI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 782 125 2 608 756 2 782 125 2 608 756
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) 41,27 28,51 9,70 6,70
XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) 40,96 28,43 9,63 6,68
XXXIV. Stan na 30.09.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.09.2018 Stan na 31.12.2017
XXXV. Aktywa 976 249 655 481 228 555 157 156
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 54 991 141 858 12 874 34 011
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 269 076 235 268 62 995 56 407
XXXVIII. Kapitał własny 652 182 278 355 152 686 66 737
XXXIX. Kapitał podstawowy 2 859 2 675 669 641
XL. Liczba akcji 2 858 842 2 674 842 2 858 842 2 674 842
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 228,13 104,06 53,41 24,95


W okresach objętych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych
danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego
w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:-  kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2018: 4,2714
PLN/EUR, 31.12.2017 4,1709 PLN/EUR, średni kurs w okresie, obliczony
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.09.2018 4,2535 PLN/EUR, 01.01 -
30.09.2017 4,2566 PLN/EUR;


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za IIIQ2018.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za IIIQ2018.pdf Skonsolidowany raport kwartalny GK BS za Q3.2018
Benefit Systems Consolidated quarterly report 3Q 2018.pdfBenefit Systems Consolidated quarterly report 3Q 2018.pdf BS Consolidated quarterly report 3Q.2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-07 Izabela Walczewska-Schneyder Członek Zarządu Izabela Walczewska-Schneyder
2018-11-07 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
2018-11-07 Arkadiusz Hanszke Członek Zarządu Arkadiusz Hanszke
2018-11-07 Adam Radzki Członek Zarządu Adam Radzki
2018-11-07 Grzegorz Haftarczyk Członek Zarządu Grzegorz Haftarczyk
2018-11-07 Wojciech Szwarc Członek Zarządu Wojciech Szwarc
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.