REKLAMA
Dzień Mieszkaniowy

BALTONA S.A.: Uchwała Zarządu GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego akcji Spółki.

2020-07-10 15:48
publikacja
2020-07-10 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-10
Skrócona nazwa emitenta
BALTONA S.A.
Temat
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego akcji Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Emitent lub Spółka] informuje, iż w dniu 10 lipca 2020 r. powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [dalej: GPW] nr 496/2020 w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki [dalej: Uchwała].
Zgodnie z Uchwałą, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia Spółce zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, oznaczonych kodem „PLBALTN00014”, z dniem 15 lipca 2020 r. nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW. Zgodnie z treścią Uchwały zlecenia maklerskie na akcje Spółki, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 14 lipca 2020 r. [włącznie], tracą ważność.
W wykonaniu Uchwały z obrotu na rynku regulowanym wykluczonych zostanie łącznie 11.239.177 akcji Spółki serii A, B, C, D oraz E.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-10 Karolina Szuba Członek Zarządu Karolina Szuba
2020-07-10 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki