Alimenty w deklaracji PIT - kiedy trzeba je wykazać?

Kiedy uwzględnić w deklaracji podatkowej przychody z alimentów? Podpowiadamy podatnikom, którzy wysłanie PIT-u za 2017 rok mają dopiero przed sobą.

Nie zawsze alimenty trzeba wykazać w zeznaniu podatkowym
Nie zawsze alimenty trzeba wykazać w zeznaniu podatkowym (YAY Foto)

Wraz z końcem roku kalendarzowego mija kolejny rok podatkowy. I chociaż termin składania deklaracji podatkowych upływa dopiero 30 kwietnia, nie warto jednak odkładać rozliczenia na ostatnią chwilę. Podczas wypełniania rocznych zeznań podatkowych podatnicy często muszą rozstrzygnąć, w jaki sposób należy rozliczyć niektóre źródła przychodów, które można nazwać mniej oczywistymi. Do takich przychodów należą niewątpliwie alimenty.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż w rozumieniu przepisów prawa podatkowego za przychody należy traktować otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz otrzymane świadczenia w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Czy każde świadczenie alimentacyjne podlega opodatkowaniu?

Co do zasady wypłacone świadczenia alimentacyjne jako przychody powinny podlegać rozliczeniu, jednak ustawodawca przewidział bardzo ważne wyjątki od tej zasady. Na podstawie art. 21 ust 1 pkt. 127 o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są alimenty przekazywane:

  1. na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia,
  2. na rzecz dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną ( tak więc osoby o różnym stopniu niepełnosprawności)
  3. na rzecz innych osób - na podstawie zobowiązania wynikającego z wyroku sądu lub zawartej ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, wówczas podatnik nie musi wykazywać dochodu z tytułu otrzymywanych alimentów w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT 2017.

Co ważne, gdy uprawnionymi do alimentów pozostają dzieci (pkt. 1. i 2.powyżej), nie istnieje żaden górny limit wysokości alimentów, które podlegałyby zwolnieniu. Zwolnione od podatku są alimenty w każdej kwocie i to niezależnie od tytułu na podstawie, którego się je wypłaca (wyrok, ugoda sądowa lub prywatna).

W przypadku świadczeń alimentacyjnych na rzecz innych osób (np. rodziców, dalszych krewnych, byłego małżonka) zwolnieniu podlega tylko określona limitem kwota, a warunkiem koniecznym dla zastosowania  zwolnienia jest, by zobowiązanie zostało określone w zapadłym wyroku sądowym lub zawartej ugodzie sądowej. Zatem świadczenia otrzymywane na podstawie prywatnych uzgodnień między stronami na rzecz innych osób niż dzieci nie będą mogły korzystać ze zwolnienia i powinny zostać opodatkowane w całej ich  wysokości.  

Jeżeli świadczenie podlega opodatkowaniu, jego rozliczenie dokonywane jest na właściwym formularzu (w PIT 36). Właściwą pozycją dla dochodów z tytułu świadczeń alimentacyjnych w deklaracji są tzw. "inne źródła".

W przypadku zwolnienia podstawę opodatkowania stanowi jedynie kwota powyżej 700 zł - innymi słowy wysokość świadczenia pomniejszona o 700 zł (oczywiście w wymiarze miesięcznym). W praktyce oznacza to, że w każdym wypadku pobierający świadczenie nie zapłaci podatku, jeśli wysokość alimentów nie przekracza 700 zł miesięcznie. Jeżeli kwota alimentów przekracza limit ustawowy, po zakończeniu roku podatkowego należy zsumować faktycznie otrzymane w danym roku alimenty ( nie ma znaczenia, czy zaległe, czy bieżące). Przychód podlegający opodatkowaniu będzie stanowiła  nadwyżka przekraczająca kwotę 8400 zł (12 x 700 zł miesięcznie).

Należy pamiętać również o tym, że gdy uprawniony otrzymał odsetki od zaległych albo opóźnionych alimentów, to będą one stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, nawet gdy kwota alimentów mieściła się w limicie zwolnienia.

Czy świadczenie można odpisać od podatku?

Udzielone świadczenie o charakterze alimentacyjnym samo w sobie nie jest podstawą do stosowania ulg i odliczenia go od dochodu bądź też podatku. Spełnianie świadczenia na rzecz dziecka może być (niesamodzielnie) podstawą do skorzystania przez rodzica z tzw. ulgi prorodzinnej. Jeżeli alimenty są wypłacane na dziecko oraz dodatkowo osoba płacąca alimenty zajmuje się dzieckiem (faktycznie sprawuje nad nim pieczę w jakieś formie, wychowuje je), to może odliczać od podatku kwoty związane z tą ulgą (od 1112,04 zł do 2600 zł na dziecko).

Wysokość alimentów nie wpływa na wysokość tej ulgi, ich zapłata jest jedynie jednym z argumentów przemawiających za sprawowaniem pieczy nad dzieckiem pozwalającym na skorzystanie z ulgi.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT  

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 0 ewelinakaczor

PIT ZC1B słyszał ktoś cos o nim? Podobno jest ulga na dziecko.

! Odpowiedz
2 0 ewelinakaczor

Dzieci są teraz podstawą do ulgi na PIT ZC1B. Aż 3000 zł można dostać.

! Odpowiedz
1 3 ewelinakaczor

Na dzieci jest teraz nowa uga z PIT ZC1B. A 3000 złotych ja dostałam.

! Odpowiedz
1 0 ewelinakaczor

Mój kuzyn rozliczał się przez PIT ZC1B i dostał ugę 3000 na dziecko.

! Odpowiedz
1 0 ewelinakaczor

Masz dzieci? To polecam rozliczyć sie przez PIT ZC1B. Można miec sporą ulgę na dziecko.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne