REKLAMA
WAŻNE

ATREM S.A.: wyniki finansowe

2020-08-27 20:59
publikacja
2020-08-27 20:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_ATREM_S.A._za_okres_6_miesiecy_zakonczony_dnia_30_czerwca_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ATREM_S.A._za_okres_6_miesiecy_zakonczony_dnia_30_czerwca_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ATREM_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_HY_Atrem_S.T._PL_O_IFRS_31_Review_Report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody ze sprzedaży 38 713 61 024 8 717 14 226
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 443 (3 590) 100 (837)
III. Zysk (strata) brutto (30) (3 962) (7) (924)
IV. Zysk (strata) netto 2 (4 255) 0 (992)
V. Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 (0,46) 0,00 (0,11)
VI. Rozwodniony zysk (starta) na jedną akcję 0,00 (0,46) 0,00 (0,11)
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 376 (13 947) 985 (3 251)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 489) (170) (335) (40)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 498) 8 875 (788) 2 069
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (611) (5 242) (138) (1 222)
XI. Aktywa 61 205 78 150 13 748 18 352
XII. Zobowiązania długoterminowe 2 900 2 977 649 699
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 28 631 45 501 6 441 10 685
XIV. Kapitał własny 29 674 29 672 6 658 6 968
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku.pdf Raport śródroczny Atrem S.A. za I półrocze 2020 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ATREM S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności Atrem S.A. w I półroczu 2020 roku
Oświadczenie Zarządu ATREM S.A..pdfOświadczenie Zarządu ATREM S.A..pdf Oświadczenie zarządu
20 HY Atrem S.T. PL_O_IFRS_31 Review Report.pdf20 HY Atrem S.T. PL_O_IFRS_31 Review Report.pdf Raport biegłego rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-27 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2020-08-27 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki