39,4000 zł
-1,25% -0,5000 zł
Atal S.A. (1AT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_ATAL_SA2019-06_-_podpisy2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_ATAL_S.A._2019_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT_NIEEMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_ATAL_2019_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT_NIEEMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
SKROCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. AKTYWA OBROTOWE 2 177 237 1 726 005 512 050 401 397
II. AKTYWA RAZEM 2 315 990 1 871 985 544 683 435 345
III. KAPITAL WLASNY 732 586 857 267 172 292 199 364
IV. ZOBOWIAZANIE DLUGOTERMINOWE 785 702 391 595 184 784 91 069
V. ZOBOWIAZANIE KROTKOTERMINOWE 797 702 623 123 187 606 144 912
VI. ZOBOWIAZANIA 1 583 404 1 014 718 372 390 235 981
VII. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW,MATERIAŁÓW 350 643 638 010 81 773 150 492
VIII. ZYSK Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ 76 346 165 162 17 805 38 958
IX. ZYSK BRUTTO 73 355 161 728 17 107 38 148
X. ZYSK NETTO 59 507 130 981 13 878 30 895
SKROCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XI. AKTYWA OBROTOWE 2 151 177 1 726 453 505 921 401 501
XII. AKTYWA RAZEM 2 302 548 1 883 504 541 521 438 024
XIII. KAPITAL WLASNY 729 090 850 639 171 470 197 823
XIV. ZOBOWIAZANIE DLUGOTERMINOWE 766 587 383 676 180 289 89 227
XV. ZOBOWIAZANIE KROTKOTERMINOWE 806 871 649 189 189 763 150 974
XVI. ZOBOWIAZANIA 1 573 458 1 032 865 370 051 240 201
XVII. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW, MATERIAŁÓW 339 828 637 352 79 251 150 337
XVIII. ZYSK Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ 64 239 132 846 14 981 31 335
XIX. ZYSK BRUTTO 73 407 145 474 17 119 34 314
XX. ZYSK NETTO 61 664 120 366 14 381 28 392


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów
obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, a mianowicie:
30.06.2019r., tj. 1 EUR - 4,2520 PLN, 31.12.2018, tj. 1 EUR - 4,3000
PLN.


- poszczególne pozycje sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR, obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym, a
mianowicie: 01.01 – 30.06.2019: 1 EUR - 4,2880 PLN, 01.01. – 30.06.2018:
1 EUR - 4,2395 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF GK ATAL SA2019-06 - podpisy2.pdfSSF GK ATAL SA2019-06 - podpisy2.pdf śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe GK ATAL za 1 półrocze 2019
Sprawozdanie Zarzadu 1H2019.pdfSprawozdanie Zarzadu 1H2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ATAL SA za 1 półrocze 2019
2410 ATAL S.A. 2019 PSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdf2410 ATAL S.A. 2019 PSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
2410 ATAL 2019 PSSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdf2410 ATAL 2019 PSSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-03 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu
2019-09-03 Mateusz Bromboszcz Wiceprezes Zarządu ds. Prawno-Administracyjnych
2019-09-03 Aleksandra Michalska Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.