9,9500 zł
0,51% 0,0500 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SF_konso_APLISENS_31_12_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_do_akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania__APLISENS_GK_MK.DOCX.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_APLISENS_S.A._w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdan_finansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_APLISENS_S.A._nt._firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_APLISENS_SA.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_przez_RN_APLISENS_SA_sprawozdan_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży 118 512 105 713 27 549 24 775
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 398 17 411 4 044 4 080
III. Zysk (strata) brutto 17 479 17 592 4 063 4 123
IV. Zysk (strata) netto 14 752 14 683 3 429 3 441
V. Suma dochodów całkowitych 15 480 13 997 3 598 3 280
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 287 23 170 6 111 5 430
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 215 -11 899 -2 840 -2 789
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 513 -6 628 -3 374 -1 553
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -441 4 643 -102 1 088
X. Aktywa razem 175 439 174 457 41 197 40 571
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 399 1 489 329 346
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 416 12 367 2 446 2 876
XIII. Kapitał własny 163 624 160 601 38 423 37 349
XIV. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 592 586
XV. Liczba akcji średnioważona(w szt.) 12 375 358 12 474 044 12 375 358 12 474 044
XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 375 358 12 474 044 12 375 358 12 474 044
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,19 1,18 0,28 0,28
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,19 1,18 0,28 0,28
XIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 13,22 12,87 3,10 2,99
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,22 12,87 3,10 2,99


Wybrane dane finansowe w EUR zostały
przedstawione zgodnie z par. 64 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z29
marca 2018 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującegona dzień bilansowy 31.12.2019 1EUR-4,2585 PLN oraz
31.12.20181EUR-4,3000 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat,
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursówustalonych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku 31.12.2019 1EUR-4,3018 PLN
oraz 31.12.2018 1EUR-4,2669 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF konso APLISENS 31 12 2019.pdfSF konso APLISENS 31 12 2019.pdf GK APLISENS sprawozdanie finasowe za rok 2019
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarząd_2019.pdfGK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarząd_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za rok 2019
List Prezesa Zarządu APLISENS do akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu APLISENS do akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu APLISENS S.A.
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_ APLISENS GK MK.DOCX.pdfSSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_ APLISENS GK MK.DOCX.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania GKAPLISENS za rok 2019
Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych.pdfOświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań
Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej
Oświadczenie RN APLISENS SA.PDFOświadczenie RN APLISENS SA.PDF Oświadczenie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sprawie komitetu audytu
Ocena_przez_RN_APLISENS_SA_sprawozdan_za_2019.pdfOcena_przez_RN_APLISENS_SA_sprawozdan_za_2019.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań finansowych i Sprawozdania Zarządu z działalnościSpółki i GK za 2019 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 Grzegorz Grochalski Główny Księgowy Grzegorz Grochalski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019 i terminów dywidendy.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.