REKLAMA

AMREST: Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

2021-09-16 16:12
publikacja
2021-09-16 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Transakcje_na_akcjach_wlasnych_dokonane_przez_Spolke_miedzy_30_sierpnia_a_14_wrzesnia_2021_roku_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Transactions_on_own_shares_executed_between_August_30th_and_September_14th,_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-16
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o transakcjach na akcjach własnych AmRest wykonanych w ramach realizacji programu opcji menadżerskich poza systemem obrotu między 30 sierpnia a 14 września 2021 roku. Łącznie dokonano zbycia 15 213 akcji AmRest stanowiących 0,0069% kapitału zakładowego Spółki. Szczegóły dotyczące transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Transakcje na akcjach własnych dokonane przez Spółkę między 30 sierpnia a 14 września 2021 roku_.pdfTransakcje na akcjach własnych dokonane przez Spółkę między 30 sierpnia a 14 września 2021 roku_.pdf Transakcje na akcjach własnych dokonane przez Spółkę między 30 sierpnia a 14 września 2021 roku
Transactions on own shares executed between August 30th and September 14th, 2021.pdfTransactions on own shares executed between August 30th and September 14th, 2021.pdf Transactions on own shares executed between August 30th and September 14th, 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 16/2021 Transactions on AmRest shares related to the exercise of stock options plan;AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs about transactions on AmRest shares related to the exercise of the stock options plan executed by the Company outside the regulated market between August 30th and September 14th, 2021. AmRest disposed in total 15 213 own shares representing 0.0069% of the Company’s registered capital. The detailed information regarding the transaction are presented in the attachment.;Legal act: Art. 5 Sec. 1 (b) of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Jaime Tarrero Martos Vice Secretary to the Board of Directors
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki