REKLAMA

AMPLI: Informacja o realizacji jednego z zapisów postanowień układu zawartego przez AMPLI S.A. z wierzycielami

2022-09-12 10:19
publikacja
2022-09-12 10:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-12
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Informacja o realizacji jednego z zapisów postanowień układu zawartego przez AMPLI S.A. z wierzycielami
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
KOMISJA NADZORU FINASOWEGO
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Informacja o realizacji jednego z zapisów postanowień układu zawartego przez AMPLI S.A. z wierzycielamiZarząd AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie zawiadamia, iż w dniu 12 września 2022r. Emitent wpłacił na rzecz wierzyciela TELE - FONIKA KABLE S.A. kwotę 4.206.600,00 zł tytułem spłaty wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach, które należą lub należały do Emitenta tj. na nieruchomościach objętej KW nr TR1T/00071336/8 oraz KW TR1T/00064114/4.

Dokonując tej wpłaty AMPLI S.A. zrealizowało jeden z zapisów propozycji układowych przedstawionych w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec AMPLI S.A., przyjętych na Zgromadzeniu Wierzycieli z dnia 22.04.2022r. i zatwierdzonych postanowieniem o zatwierdzeniu układu wydanym przez Sąd Rejonowy w Tarnowie w dniu 20.05.2022r., zgodnie z którym w terminie 90 dni od dnia uprawomocnienia się ww. postanowienia (co nastąpiło w dniu 18.06.2022r.) Emitent powinien zapłacić na rzecz wierzyciela TELE - FONIKA KABLE S.A. kwotę 4.206.600,00 zł odpowiadającą łącznej wartości rynkowej ww. nieruchomości obciążonych hipotekami ustanowionymi na rzecz tego wierzyciela (suma hipotek 4.500.000 zł).

Emitent informuje przy tym, że TELE - FONIKA KABLE S.A., zgodnie z zapisami ww. propozycji układowych, przed dokonaniem ww. wpłaty, przekazała AMPLI S.A. pisemne oświadczenie obejmujące zobowiązanie do wyrażenia zgody na wykreślenie wszystkich, ustanowionych na rzecz tego wierzyciela hipotek, pod warunkiem otrzymania ww. wpłaty.

AMPLI S.A. wskazuje też, iż środki na wpłatę kwoty 4.206.600 zł na rzecz TELE - FONIKA KABLE S.A. pochodzą z ceny sprzedaży nieruchomości objętej KW nr TR1T/00071336/8, o której to transakcji Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 15/2022 oraz ze środków zgromadzonych przez Emitenta z jego bieżącej działalności gospodarczej.Podstawa prawna:
Raport przekazywany jest na podstawie art.17 ust. 1 Rozporządzeniem Market Abuse Regulation (Rozporządzenia MAR) - informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-12 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki