42,6000 zł
-0,93% -0,4000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ALUMETAL_S.A._Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_3Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Ilość sprzedanych wyrobów - tony 148 333 152 150 148 333 152 150
II. Przychody netto ze sprzedaży 1 083 301 1 295 035 251 428 304 463
III. Zysk z działalności operacyjnej 48 721 76 257 11 308 17 928
IV. EBITDA 72 609 99 003 16 852 23 276
V. EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę 490 651 114 153
VI. Zysk przed opodatkowaniem 46 709 74 723 10 841 17 567
VII. Zysk netto 38 305 70 698 8 890 16 621
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 137 366 84 263 31 882 19 810
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 720 -27 611 -6 202 -6 491
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -69 925 -50 254 -16 229 -11 815
XI. Przepływy pieniężne netto razem 40 721 6 397 9 451 1 504
XII. Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,47 4,57 0,57 1,07
XIII. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,48 4,57 0,58 1,08
XIV. POZYCJE BILANSU 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XV. Aktywa razem 784 827 865 757 179 446 201 339
XVI. Aktywa trwałe 367 845 372 137 84 106 86 543
XVII. Aktywa obrotowe 416 982 493 621 95 341 114 796
XVIII. Kapitał własny 508 241 533 745 116 207 124 127
XIX. Kapitał akcyjny 1 548 1 548 354 360
XX. Zobowiązania długoterminowe 44 529 50 198 10 181 11 674
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 232 057 281 815 53 058 65 538
XXII. Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,83 34,48 7,51 8,02
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w PLN/EUR)
32,90 34,45 7,52 8,01
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję
(w PLN/EUR)
4,08* 4,08 0,93* 0,95
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXVI. Przychody z działalności holdingowej 72 244 57 295 16 767 13 470
XXVII. Zysk z działalności operacyjnej 63 524 44 861 14 744 10 547
XXVIII. EBITDA 64 098 45 399 14 877 10 673
XXIX. Zysk przed opodatkowaniem 63 549 44 913 14 749 10 559
XXX. Zysk netto 63 609 44 772 14 763 10 526
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 688 45 455 15 246 10 686
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 634 6 887 1 308 1 619
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -69 806 -51 790 -16 202 -12 176
XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem 1 516 551 352 130
XXXV. Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,11 2,89 0,95 0,68
XXXVI. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,12 2,90 0,96 0,68
XXXVII. POZYCJE BILANSU 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXVIII. Aktywa razem 287 093 293 362 65 642 68 224
XXXIX. Aktywa trwałe 276 838 282 230 63 297 65 635
XL. Aktywa obrotowe 10 256 11 131 2 345 2 589
XLI. Kapitał własny 258 159 257 172 59 027 59 808
XLII. Kapitał akcyjny 1 548 1 548 354 360
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 18 999 24 773 4 344 5 761
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 935 11 416 2 272 2 655
XLV. Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 16,68 16,61 3,81 3,86
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w PLN/EUR)
16,70 16,59 3,82 3,86
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję
(w PLN/EUR)
4,08* 4,08 0,93* 0,95


Powyższe
dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-
pozycje
aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy
Bank Polski na dzień 31.12.2018 - 4,3000 EUR/PLN oraz na dzień
30.09.2019 - 4,3736 EUR/PLN; -
pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesiąca: 9
miesięcy 2018 - 4,2535 EUR/PLN oraz 9 miesięcy 2019 - 4,3086 EUR/PLN.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ALUMETAL S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2019.pdfALUMETAL S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2019.pdf ALUMETAL S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-18 Agnieszka Drzyżdżyk Prezes Zarządu
2019-11-18 Przemysław Grzybek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.