4,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
Alchemia SA (ALC)

Sprostowanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-11
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Sprostowanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie rejestracji umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał na wniosek Spółki sprostowania wpisu w Dziale I w Rubryce 9 w punkcie 4 w polu 2 w zakresie liczby akcji serii D Spółki, w ten sposób, iż dotychczasowa liczba akcji serii D, tj. 44.996.800 została wykreślona.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany oznaczenie istniejących akcji Alchemia S.A. zgodnie z uchwałą nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1. w zw. § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-11 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.