REKLAMA

ABC DATA S.A.: Wpis zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych Spółki

2019-09-19 15:25
publikacja
2019-09-19 15:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 77 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-19
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Wpis zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2019, Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że w dniu 16 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów postanowił o wpisie do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego na posiadanych przez Spółkę 16.132.478 certyfikatach inwestycyjnych serii W1 MCI.CreditVentures 2.0 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie działającego na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 (w charakterze zastawnika) w wykonaniu umowy z dnia 10 września 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-19 Andrzej Lis prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki