Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Zdolność kredytowa określa jeden z najważniejszych parametrów naszego finansowego życia. Choć na jej temat krąży wiele mitów, warto przekonać się, ile naprawdę wynosi. Będzie to możliwe dzięki kalkulatorowi zdolności kredytowej.

W gramie produktów oferowanych klientom przez banki szczególne miejsce znajdują różnego typu kredyty. Dzięki nim możemy realizować większe lub mniejsze inwestycje albo po prostu spełniać swoje marzenia. O ich przyznaniu decyduje jednak zespół czynników. Jednym z najważniejszych z nich jest zdolność kredytowa, a więc kwota, którą bank będzie w stanie pożyczyć nam na określonych warunkach. Od posiadanej zdolności kredytowej zależy więc, czy w ogóle uda się otrzymać kredyt w spodziewanej wysokości. Banki zawsze sprawdzają zdolność kredytową potencjalnego klienta dla bezpieczeństwa zarówno własnego, jak i kredytobiorcy. Choć zwykle zaczynamy się interesować tym parametrem dopiero tuż przed złożeniem wniosku o kredyt, w rzeczywistości mamy na niego wpływ przez całe życie. Jednym z pierwszych działań w takiej sytuacji powinno być więc obliczenie zdolności kredytowej. W tym celu warto posłużyć się kalkulatorem zdolności kredytowej.

Jak obliczyć, sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową? Jak obliczyć, sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową? (YAY Foto)

Zdolność kredytowa: czym jest?

Każdy kredyt to poważne zobowiązanie, które trzeba będzie spłacić. Obowiązujące przepisy również podchodzą do tego aspektu niezwykle poważnie i nakładają zarówno na instytucje finansowe, jak i konsumentów wiele obowiązków, których nadrzędnym celem jest zachowanie wypłacalności i możliwości wywiązania się z podjętego zobowiązania. Tematowi zdolności kredytowej został poświęcony artykuł 70 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z nim:

Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Zdolność kredytowa jest więc zdolnością do spłaty kredytu wraz ze wszystkimi kosztami zgodnie ze zdefiniowanymi w umowie parametrami. Choć często wychodzimy z założenia, że jest to wyłącznie kwota, która przyzna na bank, warto zwrócić uwagę na drugą część definicji. Spore znaczenie będzie miała nie tylko suma, ale również sposób, w jaki będziemy chcieli ją spłacić. Jest to o tyle ważne, że dokonując odpowiednich zmian będziemy w stanie zwiększyć zdolność kredytową bez jakichkolwiek wyrzeczeń.

Zdolność kredytowa jest ważna

O ile sama definicja jest zrozumiała i logiczna, większe konsternacje wzbudza to, jak obliczają zdolność kredytową banki. Wielu kredytobiorców demonizuje ten aspekt, co często wiąże się z niezrozumieniem stojących za nim mechanizmów i najważniejszych czynników branych pod uwagę przez system. Choć rzeczywiście często to właśnie ocena zdolności kredytowej wpływa na decyzję odmowną instytucji, w rzeczywistości warto spojrzeć na nią jak na etap zabezpieczający obie strony łączące się umową kredytową: z jednej strony daje bankowi większe gwarancje na to, że kredyt zostanie spłacony zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Kredytobiorca natomiast otrzyma finansowanie wyłącznie wtedy, jeżeli analitycy uznają, że poradzi sobie z tym obowiązkiem.

Kiedy bank obliczy zdolność kredytową?

Chociaż ocena zdolności kredytowej kojarzy nam się głównie z kredytami hipotecznymi, w rzeczywistości instytucja zainteresuje się nią w każdym przypadku, w którym będziemy ubiegać się o pożyczenie środków. Nie inaczej będzie więc w kontekście kredytu gotówkowego, kredytu na samochód, kredytu ratalnego, karty kredytowej czy przyznania limitu w rachunku. Choć idea i mechanizm są takie same, procedury mogą się od siebie różnić. W przypadku mniejszych kwot i krótszych okresów spłaty bankowi mogą wystarczyć podstawowe informacje, takie jak np. oświadczenie o dochodach czy wyciąg z konta. Jeżeli natomiast zdecydujemy się na drobny kredyt w banku, w którym posiadamy rachunek osobisty, często nie będziemy musieli dostarczać niczego samodzielnie. Im wyższa wnioskowana suma i większa liczba rat, tym większe wymagania. To dlatego w przypadku kredytu hipotecznego musimy dostarczać zazwyczaj wiele różnych dokumentów, a cały proces może zająć sporo czasu (więcej na ten temat znajdziesz w artykule Kredyt hipoteczny krok po kroku).

Kalkulator zdolności kredytowej

Obliczanie zdolności kredytowej to niezwykle skomplikowana kalkulacja, w której pod uwagę należy wziąć wiele czynników dotyczących nie tylko samego zobowiązania i kwestii finansowych, ale również osobistych. Dużą rolę odgrywa przy tym nie tylko sytuacja obecna, ale również perspektywy na przyszłość: w końcu wiele zobowiązań, zwłaszcza wysokie kredyty hipoteczne, spłacamy przez długie lata. Jak obliczyć zdolność kredytową? Niekoniecznie musimy udawać się do banku. Warto skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej i oszacować tę wartość wstępnie na podstawie kilku podstawowych informacji.

Obliczanie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa może różnie prezentować się z perspektywy różnych instytucji. Ubiegając się o kredyt, należy mieć świadomość, że nie zawsze te same kwestie będą odgrywały równorzędną rolę w innym banku. Generalnie jednak mechanizm działa w taki sam sposób: jego zadaniem jest oszacowanie obecnych oraz przyszłych możliwości finansowych i dobranie wysokości zobowiązania, które będzie możliwe do spłaty. Można wyróżnić listę czynników, które decydują o wysokości zdolności kredytowej – część z nich wykorzystuje również udostępniony kalkulator zdolności kredytowej:

  • Dochody: oczywiście nie jest żadną tajemnicą, że im więcej zarabiamy, tym większe są nasze możliwości. Poziom dochodów ma więc bardzo duży wpływ na zdolność kredytową.
  • Wydatki: z drugiej strony znajdują się rzecz jasna wydatki. Jeżeli ponosimy regularnie znaczne koszty, np. z tytułu czynszu czy innych opłat, siłą rzeczy wpłynie to na możliwości finansowe, a więc również wartość, która pojawi się w kalkulatorze zdolności kredytowej.
  • Inne zobowiązania: bardzo dużą rolę w procesie ustalania zdolności kredytowej odgrywają inne posiadane zobowiązania, szczególnie kredyty i pożyczki. Warto mieć jednak na uwadze, że na poziom zadłużenia wpływają również karty kredytowe czy limity w koncie i to nawet kiedy z nich nie korzystamy. Przed złożeniem wniosku o kredyt lepiej więc się ich pozbyć.
  • Doświadczenie zawodowe i wykształcenie: dla banku ważne jest nie tylko to, na jakie uposażenie możemy liczyć w chwili obecnej, ale również to, jak będzie wyglądał stan naszych finansów w przyszłości. Dlatego też dużo do powiedzenia ma m.in. piastowane stanowisko, wykształcenie czy perspektywy na rynku pracy.
  • Sytuacja rodzinna: bank przyjrzy się również skrupulatnie sytuacji rodzinnej potencjalnego kredytobiorcy. Posiadanie dzieci z jednej strony oznacza dodatkowe wydatki, z drugiej jednak skłania do podejmowania bardziej odpowiedzialnych decyzji, także w planie finansowym.
  • Dotychczasowa historia kredytowa: jednym z najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową jest wiarygodność. Tę budujemy latami. Każde spłacone zgodnie z warunkami zobowiązanie to szansa na to, że także tym razem sumiennie wywiążemy się z obowiązków dłużnika. Banki weryfikują więc bazy, w tym BIK czy KRD. Osoby, których dane w nich widnieją, są praktycznie pozbawione szans na otrzymanie kredytu.
Szukasz kredytu lub pożyczki?
  • Jesteś zmęczony szukaniem?
  • Masz dość porównywania i analizowania?
  • Zależy Ci na czasie?

Warunki spłaty a zdolność kredytowa

Ważnym czynnikiem podczas obliczania zdolności kredytowej będą również parametry kredytu. Choć oczywiście najważniejsza jest kwota, również ustalony sposób spłaty może znacząco wpłynąć na nasze możliwości. Zależność jest prosta: im niższa miesięczna rata, tym większe szanse, że otrzymamy środki. Standardowe raty równe pozwalają na obniżenie tej kwoty, a raty malejące – choć wpływają pozytywnie na całkowitą kwotę kredytu – w pierwszym okresie wiążą się ze zdecydowanie wyższymi kosztami. Podobnie będzie z okresem spłaty. Im dłuższy, tym niższe całkowite koszty, ale wyższa miesięczna rata. Widać to także wyraźnie w obliczeniach dokonanych w kalkulatorze zdolności kredytowej. Jeżeli zależy nam więc na jej podniesieniu, warto zwiększyć liczbę rat. Przy okazji pamiętajmy, że przysługuje nam prawo do wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu. W przypadku pojawienia się większych funduszy, będzie więc można znacząco ograniczyć jego koszt.

Skorzystaj z pomocy eksperta

2020-09-10

Ile kosztują studia? Koszt studiów w Polsce

Edukacja wyższa w Polsce nie musi wprawdzie wiązać się z koniecznością opłacania czesnego, jednak nie oznacza to, że koszt studiów jest niski. Warto dowiedzieć się, ile kosztują studia i przygotować się na wydatki.

2020-09-03

Jak otrzymać pożyczkę na raty dla bezrobotnego?

Choć zaciągnięcie pożyczki nie należy do trudności, to banki udzielą ją po spełnieniu kilku warunków. Brak stałego dochodu może być w tej sytuacji kłopotliwy.

2020-08-25

Bon turystyczny 500 plus. Dla kogo bon turystyczny?

Pandemia koronawirusa i idący w ślad za nią kryzys w sposób szczególny dotknęły branżę turystyczną. Jedną z propozycji rządu, która okaże się interesująca zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów, jest bon turystyczny 500 plus.

Kredytobiorca idealny: czym się wyróżnia? Maksymalny wiek kredytobiorcy

Nie tylko kredytobiorcy posiadają rozbudowane oczekiwania względem banków, ale również banki oczekują sporo od nich. Na ich ocenę wpływ ma wiele czynników, w tym wiek osób ubiegających się o środki.

Kredyt konsumencki - kredyt konsumpcyjny a konsumencki. Różnice

Określenia kredyt konsumencki oraz kredyt konsumpcyjny brzmią bardzo podobnie. Jednak nie jest to to samo. Kto może zawrzeć umowę kredytu konsumenckiego oraz konsumpcyjnego, czego dotyczą oraz jakie są różnice?

Koszty utrzymania dziecka. Ile kosztuje utrzymanie dziecka?

Rodzicielstwo to nie tylko olbrzymia odpowiedzialność, ale również spore wydatki. Aby dobrze przygotować się do tego zadania, warto więc przeanalizować, ile kosztuje wychowanie dziecka.

Intercyza: co to? Intercyza a długi

Widmo zadłużenia może spędzać sen z powiek, zwłaszcza jeżeli może dotyczyć majątku obojga małżonków. Warto dowiedzieć się, jak działa intercyza oraz w jakich sytuacjach okaże się skuteczna.